Konjunkturinstitutet: Skatten behöver höjas för att finansiera asylmottagandet

STOCKHOLM I en rapport från konjunkturinstitutet, som publicerades på tisdagen, varnas för att skatten måste höjas om Sverige fortsatt ska kunna finansiera asylmottagandet. Annars får utgifterna bromsas med minskad personaltäthet i vård, skola och omsorg, för att hålla budgeten i balans.

et är en tuff ekonomisk period som väntar Sverige framöver. Enligt konjunkturinstitutet går inte statens budget ihop och antingen måste skatterna höjas eller utgifter i offentlig sektor skäras ned ytterligare. I närtid beror det på ökade kostnader på grund av asylmottagandet, förklarar myndigheten i ett pressmeddelande.

– Med ett bibehållet välfärdsåtagande med den prognos för invandring som ligger i alla scenarier och med oförändrade skatter, då skulle det vi kallar offentlig sektors bruttoskuld – ett bredare koncept av statsskuld men ökningstakten är ungefär densamma – öka från dagens nivå om 40 procent upp till kanske 60 procent 2030, säger Erik Jonasson, ekonom på Konjunkturinstitutet till Nyheter Idag.

Samtidigt visar offentlig statistik att det tar lång tid för många invandrare att etableras på arbetsmarknaden. Att få invandrare i arbete är en av de viktigaste faktorerna för att undvika skattehöjningar eller ökad statsskuld, förklarar Jonasson. Men även en allt mer åldrande befolkning ger också effekt på de offentliga finanserna.

– Att en större andel av befolkningen blir äldre ökar trycket på behov av omsorg. Det är inte pensionsutbetalningarna i sig utan snarare att en större andel av befolkningen behöver mer omsorg.

Click here to read the complete article