Krise i Oslo-skolen: 1.700 førsteklassinger forstår ikke norsk

Dystre tall har kommet ut fra Oslo-skolene den siste uken. Det viser seg at 1.700 førsteklassinger, noe som tilsvarer ca. 70 hele klasser, ikke forstår norsk godt nok til å følge vanlig undervisning. Samtidig går en av fem ungdomsskoleelever ut av 10. klasse uten å kunne skrive og lese tilfredsstillende.

Det er Groruddalen.no som kan fortelle at over 1.700 førsteklassinger hvert år ikke klarer å følge vanlig undervisning på grunn av manglende norskkunnskaper.

Dette til tross for at flere av disse har gått i barnehage.

Men tallene er dystre også for elever i ungdomsskolen og på videregående skole.

En av fem ungdomsskoleelever som går ut av 10. klasse mangler grunnleggende skrive- og leseferdigheter.

I tillegg faller én av tre ut av videregående skole.

Norske elever i mindretall

I 2013 kunne Dagbladet fortelle at elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 54 av 125 grunnskoler i Oslo.

Over 40 prosent av elevene, nærmere 23.000, klassifiseres som minoritetsspråklige elever. Av disse må over 62 prosent ha særskilt norskopplæring.

Dette til tross for at tre av fire av disse elevene faktisk er født i Norge.

16 av grunnskolene i hovedstaden er nesten rene minoritetsskoler, hvor over 80 prosent av elevmassen klassifiseres som minoritetsspråklige elever.

Kun ni skoler kan skilte med over 90 prosent elever med norsk som morsmål, disse ligger alle på vestkanten eller Nordstrand.

Click here to read the complete article