Kristna får oftare avslag på asylansökan

Muslimer har lättare att få asyl i Sverige än kristna. Det kan Nya Dagen avslöja efter att ha gått igenom statistiken för de flyktingar som fick asyl beviljad av Migrationsverket förra året.

Observera: Den här artikeln publicerades i augusti 2001, men har fått ny spridning i sociala medier och kan därför dyka upp på Mest lästa-listan.

Migrationsverkets egna experthandläggare har delat med sig av sin kunskap om religionstillhörighet i de olika flyktinggrupperna och siffrorna talar sitt tydliga språk: Av de flyktingar som i fjol fick besked av Migrationsverket att de får stanna var nio av tio muslimer.

Flera flyktinggrupper har på senare tid framfört i debatten att det verkar som om muslimer har lättare än andra grupper att få igenom sina ansökningar om asyl i Sverige.

När Nya Dagen besökte Gimo flyktingförläggning i Norduppland för några veckor sedan hävdade flera av flyktingarna att de funderat på att konvertera, eftersom deras kristna övertygelse verkade ligga dem i fatet i kontakterna med den svenska migrationsmyndigheten.

Totalgenomgång
Nu visar en kartläggning som Nya Dagen genomfört att deras anklagelser har en verklighetsanknytning. Muslimer är klart överrepresenterade i förhållande till de kristna i den grupp som fick sina asylansökningar godkända av Migrationsverket i fjol.

Registerering av religionstillhörighet är förbjudet i Sverige och därför har detta material aldrig tidigare offentliggjorts.

Enbart genom en totalgenomgång, land för land, med de handläggare på Migrationsverket som känner till flyktinggrupperna ingående, har det gått att få fram uppskattningar, i vissa fall baserade på språktillhörighet, i andra på den asylsökandes egen berättelse.

I gruppen anländande asylsökande år 2000 stod muslimerna för strax under 80 procent. Kristna asylsökande strax över tio procent och övriga religioner de resterande tio procenten. Men i den andel som fick godkänt av Migrationsverket samma år står muslimerna för en mycket större andel.

Bland dem som fick permanent uppehållstillstånd av asylskäl i första instans i fjol svarade muslimerna för ungefär 90 procent, de kristna för 6,5 procent och övriga religioner för resten.

Click here to read the complete article