Kvinne fikk ME etter Pandemrix-vaksine – saksøkte staten og vant

Gikk rettens vei etter at hun fikk avslag på erstatning fra NPE og i Pasientskadenemnda. Så langt har staten utbetalt 330 millioner til folk som har blitt syke etter Pandemrix-vaksinering

En kvinne fikk forrige uke medhold i Oslo tingrett i at Pasientskadenemnda er erstatningsansvarlig etter at hun ble ME-syk etter vaksinering med Pandemrix i 2009.

Kvinnen jobbet som intensivsykepleier, men har ikke vært i arbeid siden tidlig i 2010. Senere samme år fikk hun diagnosen ME (kronisk utmattelsessyndrom).

Hun fremmet krav til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning fra staten som følge av vaksinering med Pandemrix, som hun mener kan ha utløst hennes ME. Vaksinen tok hun i november 2009, i forbindelse med svineinfluensapandemien.

Norske helsemyndigheter anbefalte vaksineringen, og om lag 2,2 millioner nordmenn fulgte anbefalingen.

Kvinnen fikk først avslag fra NPE i november 2012. Dette klaget hun på i januar 2013. Det endelige vedtaket fra Pasientskadenemnda, som behandler klager på vedtak fra NPE, ble fattet nesten fem år senere, i oktober 2017. Klagen hennes førte ikke frem.

I april 2018 stevnet hun staten ved Pasientskadenemnda. Hovedforhandlingene gikk i Oslo tingrett mellom 20. og 23. mai.

I Oslo tingrett mente Pasientskadenemnda at kravet til årsakssammenheng mellom vaksinen og kvinnens ME-sykdom ikke var oppfylt: «Staten legger til grunn at det i helt spesielle tilfeller på individnivå kan være årsakssammenheng mellom vaksinasjonen og utvikling av ME. [Kvinnens navn] er ikke et slikt tilfelle.»

Men den tidligere sykepleieren vant saken fullt ut og har ifølge retten krav på erstatning. Som tapende part ble staten idømt sakskostnader på nesten 560.000 kroner.

I dommen som falt forrige uke, heter det: «Samlet sett fremstår det som usikkert hva som var årsaken til at [kvinnens navn] utviklet ME. Vaksinasjonen er en mulighet. Slik retten ser det fremstår det iallfall ikke som mer sannsynlig at det hver for seg eller samlet skyldes andre grunner. Da har staten ikke oppfylt sin bevisbyrde. Retten mener vilkårene for erstatning er til stede.»

Click here to read complete article.