Lagförslag i Iran: Piskrapp för hundägare

Tre till sex månaders fängelse och 74 piskrapp. Så lyder ett strafförslag som lagts fram i det iranska parlamentet för människor som skaffar, säljer eller köper en hund.

I lagförslaget som den USA-finansierade Radio Farda rapporterar om står det att den som tar med sig ett husdjur som en apa eller en hund i offentligheten förstör den islamska kulturen och hälsan och kan skapa oro i samhället. Därför ska alla som varnats men fortsatt att sälja eller köpa vissa djur bötfällas till som högst närmare 30.000 kronor, straffas med 74 piskrapp eller sitta i fängelse mellan tre och sex månader.

Enligt lagförslaget skulle vissa yrkesgrupper som poliser, jordbrukare och herdar undantas från lagen.

Statussymbol

Islamisk lag förbjuder tekniskt sett redan hundar som husdjur eftersom djuret anses vara orent ur en religiös synvinkel. Att ha en hund som husdjur ses därför som ett symboliskt motstånd mot staten och något av en statussymbol bland övre medelklassen i storstäder.

Click here to read the complete article