Listhaug svarer på SVs Molenbeek-advarsel: – Det er en merkelig påstand

Mener SVs politikk ville skapt enn verre situasjon.

I kjølvannet av Frp’s advarsel om utvikling av parallellsamfunn i Norge, går SV-leder Audun Lysbakken hardt ut mot regjeringens asyl- og integreringspolitikk i dagens Dagbladet.

Lysbakken mener tvert om at det er Frp-politikken ført av regjeringen som kan føre til utviklingen av parallellsamfunn.

– Jeg mener den passive integreringspolitikken til regjeringen er en oppskrift på segregering i framtiden, sier Lysbakken.

– Merkelig påstand

Nå slår innvandringsminister Sylvi Listhaug kraftig tilbake. Hun mener Lysbakken snur det hele på hodet.

– Dette er en merkelig påstand. Tvert i mot kan en liberal asylpolitikk føre til parallellsamfunn og store integreringsutfordringer. SV har i mange år stått for en liberal innvandringspolitikk. Det har vært prøvd ut blant annet i Sverige. Resultatet der er at det kom over 160 000 asylsøkere i fjor, og de har i mange år hatt problemer med integreringen. Blant annet er det over 50 områder som er på listen over lovløse, farlige steder i Sverige, sier Listhaug til Dagbladet.

– Kortsiktig tankegang

Etter terrorangrepene i Paris og Belgia er den fattige bydelen Molenbeek i Brussel blitt omtalt som et «parallellsamfunn» som fremmer radikaliserte muslimer uten nødvendig kontakt med andre deler av samfunnet. PST og Kripos har avvist at slike parallellsamfunn finnes i Norge.

Før jul inngikk Høyre, Frp, KrF, Venstre, Ap og Sp to forlik for asylinnstramming ogintegrering. SV sto utenfor forlikene, fordi de mente innstrammingene undergraver god integrering.

Det mener Listhaug er kortsiktig tankegang.

– Regjeringen har fremmet innstramninger i asylpolitikken for å føre en bærekraftig politikk som trygger velferdsmodellen vår og sikre våre velferdsordninger og velferdstjenester. SV støtter ikke disse innstramningene og ønsker en mer liberal asylpolitikk. Regjeringen er opptatt av å tenke langsiktig på vegne av landet, sier hun, og legger til:

– Med SVs liberale asylpolitikk vil asyltilstrømningen kunne blitt større og dermed føre til større problemer med integreringen. Hvor mange som skal integreres vil være viktig for om vi lykkes med å få folk i jobb, lære dem norsk og bli en del av et lokalsamfunn, altså lykkes med integreringen.

– Kan ikke vedta integrering

Som et alternativ til regjeringens politikk tar SV i stedet til orde for en pakke som Lysbakken mener vil gjøre Norge til et europeisk integreringsforbilde. Integreringstiltakene innebærer blant annet et milliardløft for språkopplæring, en tiårig ekstrainnsats for arbeid, gratis heldagsskole, nasjonalt områdeløft hvor ikke en eneste bydel skal gis opp og offentlig imamutdanning.

Listhaug kommenterer ikke disse konkret, men viser til integreringsmeldingen regjeringen skal legge fram i mai.

Click here to read the complete article