Litt historie om “fredens religion”

ISLAM ble grunnlagt av Muhammed, født ca år 570, som påstod at han hørte guds ord gjennom erkeengelen Gabriel på fjellet Hira i nærheten av Mekka.
Muhammeds rolle som profet var fra begynnelsen politisk farget. Han ville forvandle samfunnet. For å gjøre dette måtte han enten overtale de mektige i samfunnet eller selv ta deres plass.
Siden mange ikke ville høre på Muhammed så besluttet han, etter å ha samlet nok tilhengere, å benytte vold for å oppnå sine mål.
De mest kjente kampene ble utkjempet år 624 ved Badr, 625 ved Uhud og 627 ved Medina. Den jødiske byen Khaybar ble erobret av Muhammed i år 628. Allerede da fordrev han jødene fra Medina og myrdet alle som var mot ham. I År 630 erobret han Mekka og i 632 døde Muhammed, noe som startet arbeidet med å spre islam og som pågår den dag i dag.
Det hevdes noen ganger at de kristne gjennom korstogene startet krig for å erobre landene i øst. Man kan like godt argumentere for at det i stor utstrekning var for å forsvare og gjenerobre de områdene som araberne invaderte.
Nedenfor følger de islamske krigene før de første korstogene. Opptellingen av de muslimske erobringer fra 600-tallet viser en religion som alltid har hatt jihad som hovedmål.

Jihad – Ordet oversettes vanligvis med «hellig krig»
632 e.Kr. (467 år før korstogene): Muhammed dør.
635 e.Kr. (464 år før korstogene): En muslimsk hær erobrer bysantinske Damaskus, hovedstad i det kristne Syria. Tvangsislamisering starter.
636: Massakren i Kadesia. Erobring av Mesopotamia samt hovedstaden Ktesiphon. Det store biblioteket i Madâin brennes ned.
637: En muslimsk hær erobrer Jerusalem. Tvangsislamisering starter.
640: Erobring og nedbrenning ( brannbeskattning ) av Kairo. Det store biblioteket brennes ned.
642: En muslimsk hær erobrer Alexandria, hovedstad i det kristne Egypt.
642: Massakren ved Hamadan (Ekbetana) mot Sasanideriket. Store deler av nåværende Iran erobres.
645: En muslimsk hær erobrer kristne Barka i Nordafrika (Libya).
650: Siste området i kongeriket Armenia plyndres og tvangsislamiseres.
652: Et angrep av muslimske pirater (Korsarer) mot Sicilia blir slått tilbake.
667: Flere angrep av muslimske pirater (Korsarer) mot Sicilia slås tilbake.
674: Et muslimsk angrep mot Konstantinopel (hovedstad i kristne bysantinske riket) blir slått tilbake.
700: Den italienske øyen Pantelleria erobres av muslimer. Øyen utvikles til en pirathovedstad.
708: Det muslimske felttoget i kristne Nordafrika når Atlanterhavskysten. Alle byer og bosettinger i Nordafrika plyndres og brennes ned.
708: Sicilia erobres uventet av muslimer.
710: Med erobringen av den siste kristne byen i Nord-Afrika er hele det tidligere kristne Nord-Afrika islamisert.

Jihad – Hellig krig
711: Muslimske hærer går over til Gibraltar og angriper Europa. Starter erobringen av den iberiske halvøya (Spania og Portugal).
711: Qutaiba ibn Muslim begynner på oppdrag av arabiske Umayyaden, hersker av Chorasan, å erobre Transoxania. Byene Samarkand og Buchara plyndres.
711: Den eksisterende Basilikaen Santa Maria, på Tempelberget innvies til al-Aqsa-Moschee av Abd el-Wahd. Idag den tredje viktigste moskeen.
712: Erobringen av sør Spania avsluttes.
712: Islamske erobrere når Kinas og Indias grenser.
713: Araberne erobrer Barcelona, går over Pyrenéerna og starter på erobringen sørlige Frankrike. Ca 90 år etter Muhammeds død står muslimske hærer i det kristne Franken. (Frankrike)
717: Et muslimsk angrep på Konstantinopel (hovedstad i det kristne bysantinske riket) blir slått tilbake.
720: Araberne erobrer Narbonne og beleirer Toulouse i sør Frankrike. 720: Nytt landstigningsforsøk av muslimske tropper på Sicilia.
731: Islamsk hær bryter in i Sydfrankrike. Fra Dijon til Sens nær Loire.
732: Massakren ved Tours og Poitiers (Frankrike): En europeisk armé seier over en muslimsk. Muslimene slås tilbake til den sørlige delen av Pyrenéerne. De beholder dog store deler av den iberiska halvøyen (Spania og Portugal).
735: Muslimer angriper på nytt sørlige Frankrike med sterke hærer.
751: Ved massakren i Talas beseirer en muslimsk-arabisk hær en kinesisk hær.
810: Islamske tropper besetter Korsika og anvender øyen som base for angrep på Frankrikes sørkyst.
831: Muslimske tropper erobrer og brenner sicilianske Palermo.
832: Muslimske enheter overfaller og plyndrer Marseille.
835: Fra Sicilia går muslimene mot fastlandet og Calabria.
838: Islamske tropper overfaller på nytt sørlige Frankrike og Rhonedalen.
840: Tarent og Bari faller i muslimske hender.
840: Benevent, under fransk beskyttelse, blir angrepet av islamister.
841: Brindisi faller etter heftige kamper i muslimska hender.
841: Capua (Kampania/Italia) blir etter kort beleiring fullstendig ødelagt og plyndret.
843: Muslimske tropper erobrer og brannbeskatter den sicilianske byen Messina.
843: Arabiske erobringsforsøk mot Rom mislykkes. Byen og området rundt plyndres.
848: I august blir byen Ragusa på Sicilia plyndret og ødelagt.
848: Muslimske enheter overfaller og plyndrer Marseille.

Barn læres i tidlig alder å hate vestens kultur.
851 – 852: Det nylig befridde Benevent (Kampania/Italiea) blir gjenerobret av muslimene.
856: Arabere angriper og ødelegger katedralen i Canossa i Puglia.
859: Muslimske tropper overfaller og plyndrer på nytt Sør-Frankrike.
868: Araberne erobrer til slutt byen Ragusa på Sicilia.
870: Araberne erobrer Malta.
878: Muslimske tropper erobrer og brenner ned Siracusa.
880: Muslimske tropper erobrer og plyndrer Nice.
882: Muslimer når munningen av Garigliano mellom Napoli og Roma.
888: Muslimske tropper når inn i Provence til Fraxinetum. Derfra plyndrer de til Arles (hovedstad i kongeriket Burgund), langs Rhonen til Avignon, Vienne (ved Lyon) og Grenoble.
902: Muslimske tropper erobrer og brenner den sicilianske byen Taormina.
911: Biskopen av Narbonne kan ikke reise fra Frankrike til Rom, siden muslimer har besatt alpene.
918: Muslimske tropper erobrer og brenner, fra Sicilia, Reggio på fastlandet i Kalabrien.
920: Muslimer går fra Spania over Pyreneerne, mot Gascogne og Toulouse.
934: Genua og La Spezia blir overfalt av muslimer.
935: Genua og La Spezia blir på nytt overfalt av muslimer.
939: Muslimer går nordover over Genf til de Sveitsiske alpene.
942: Muslimske tropper marsjerer gjennom sørøstre Frankrike og mot Italia.
942: Nice angripes av muslimer.
952 – 960: Fra alpene erobrer muslimske tropper Sveits, dette pågår i nesten 8 år. De plyndrer og ødelegger Valais, deler av Graubünden og østre Sveits. Mellom 952 og 960 kontrollerer araberne, etter massakren ved Orbe, stora deler av sørlige og vestlige Sveits. Til slutt når de St. Bernhard-Passet og støter i nordøst fram til St. Gallen, i sydøst til Pontresina.
942 – 965: Muslimske tropper erobrer Savoyen.
906 – 972: Muslimske tropper erobrer Provence.

“Proclamation of the Holy War”
964: Muslimske tropper erobrer og brenner, fra Sicilia, Rometta.
979 – 988: Sebük Tegin erklærer hellig krig mot Hindu-Schahis. Alle festninger i Afghanistan til den indiske grensen faller i muslimske hender.
997 – 1029: Mahmud fra Ghazni i Afghanistan gjennomfører 17 felttog mot India.
1002: Bari blir igjen erobret og ødelagt av arabere.
1002: Genua blir igjen erobret og plyndret av arabere.
1004: Pisa blir erobret og plyndret av arabere.
1009: Kalif Al-Hakim beordrer systematisk ødeleggelse av samtlige kristne kirker i Jerusalem. Til og med kirkegårdene blir ødelagt.
1018: Mahmud av Ghazni erobrer den indiske byen Mathura, dreper 50 000.
1025: Mahmud av Ghazni erobrer den indiske byen Somnat, dreper 50 000.
1070: Seldsjukkene, et tyrkisk muslimsk nomadefolk fra Lilleasia, vinner kontroll over Jerusalem.
1071: Massakren ved Manzikert – en kristen bysantinsk hær blir nedkjempet. De muslimske Seldsjukkene erobrer kjernen i det kristne bysantinske riket: Lilleasia.
1094: Den muslimske generalen Aibak erobrer den indiske byen Anahilwar Patan, dreper 50.000.
1095: Den kristne bysantinske keiseren Alexios I Komnenos sender et sendebud til pave Urban II med bønn om militær hjelp.
1099 til 1293: Etter nesten 450 år med islamsk ekspansjon bevæpnet med sverd, begynner to århundrer med kristne korstog for å ta tilbake kristne områder.
1202: Den muslimske generalen Aibak erobrer den indiske byen Kalinjar.
1206: Sultanatet Delhi. General Qutb-ud-Din Aibak overtar gjennom leiemord makten i landet ved Indus og grunnlegger der slavedynastiet (1206-1290). Landet tvangsislamiseres.
1389: Massakren ved Kosovosletta: En kristen hær av serbere, bosniere og bulgarere blir overrumplet av en muslimsk hær. De kristne balkanstatene blir muslimske vasalstater.
1453: Erobring av Konstantinopel (Istanbul). Slutten på det kristne bysantinske riket.
1479: Osmanske tropper erobrer etter heftige kamper den venetianske øyen Evvia (tidligere Euboia).
1480: En muslimsk hær erobrer Orranto in Italia. Gjenvinnes i 1481 av en kristen hær.
1492: Etter at spanjolene i 1492 i Granada gjenerobret det siste muslimske riket i Vesteuropa, bosatte maurere seg i Maghreb. Sammen med innfødte arabere og maurere bygde de store flåter. En permanent krig startet mot det kristne Europa, spesielt mot skipsfarten og kysten.
1499 – 1503: Tyrkiske enheter trenger seg inn i italienske Friuli. Den pugliske byen Otranto (ca 100 kilometer sydoøst fra Brindisi) erobres og blir hovedkvarter for videre krigføring.
1521: En muslimsk hær erobrer Beograd.

Bin Laden var den fremste lederen for den sunnimuslimske organisasjonen al-Qaida
1526: Massakren i Mohács – en kristen hær blir slått av en muslimsk hær. Muslimske hærer erobrer store deler av Ungarn.
1526: Byen Ragusa (Dubrovnik) erobres av osmanske tropper.
1526 – 1530: Stormogulen Babur erobrer, fra nåværende Uzbekistan og Afghanistan, sultanatet Delhi og det indiske landet rundt nordindiske Indus-Ganges-Ebene og byene Delhi, Agra og Lahore. Mellom 100 og 150 millioner mennesker blir satt under muslimsk styre.
1529: Den første beleiringen av Wien av en muslimsk hær mislykkes. Byene Komorn og Preßburg (Bratislava) brenner.
1534: Med 84 galeier ( båter ) overfaller og brenner muslimske pirater den sydlige vestkysten i Italia ved Reggio, med begynnelse nordover gjennom det Tyrrheniske havet til Sperlonga.
1537: Muslimske pirater erobrer de venetiske øyene Naxos, Kasos, Tinos og Karpathos.
1543: Muslimske berberpirater beleirer og plyndrer Nice.
1544: Chair ad-Din overfaller øya Ischia (ved Italias kyst), tar 4 000 fanger.
1551: Turgut Reis tar hele befolkningen på den maltesiska øyen Gozo som slaver.
1554: Muslimske pirater overfaller og plyndrer den italienske byen Vieste.
1555: Turgut Reis overfaller Bastia på Korsika.

Kvinneundertrykkende. I hadith-litteraturen finnes det flere tekster hvor profeten Muhammad forteller om at en kvinne må dekke til alle områder unntatt hendene og ansiktet.
1558: Pirater fra berberkysten erobrer byen Ciutadella (Menorca).
1563: Turgut Reis går iland i provinsen Grenada (Spania). Han erobrer og plyndrer samtlige kystsamfunn.
1565: Beleiring av Malta av en osmansk hær begynner 18 mai og pågår til troppenes avreise 8 september 1565. 42 000 soldater og sivile drepes.
1658 – 1707: Sydlige ekspansjon av mogulriket og tvangsislamisering av erobrede områder.
1609 – 1616: England mister 466 handelsskip (15 000 till 40 000 mennesker) til muslimske berberpirater.
1617 – 1625: Angrep av berberpirater er vanlig. Overfall i sørlige Portugal, sørlige og østre Spania, Balearene, Island, Sardinia, Korsika, Elba, den italienske halvøyen (spesielt Liguria, Toscana, Lazio, Champagne, Calabria og Puglia) videre overfall på Sicilia og Malta. Større overfall, som krigstog, retter seg mot den iberiske halvøyen. Under berberpiratenes angrep faller byene Bouzas, Cangas, Moaña og Darbo.
1627: Island plyndres flere ganger av tyrkiske pirater. 400 slaver tas i en raid.
1631: Murat Reis overfaller med algeriske pirater og osmanske soldater Irland. De stormer kysten nær Baltimore (County of Cork).
1677 – 1680: Ytterligere 160 britiske handelsskip (8 000 til 20 000 mennesker) kapres av algeriske pirater.
1683: Den andre beleiringen av Wien av en muslimsk hær mislykkes. Etter nederlaget ved Wien blir islam militært svekket, slik at de ikke lenger kan føre store kriger. Etter en lengre periode med lite aktivitet begynner de med det vi i dag kjenner som terror.
1700 – 1750: Over 20 000 europeiske fanger (ikke slaver). Selv dansker, tyskere, engelskmenn, svensker og tom islandske borgere taes til fange.
1822: På øyene Chios og Psara slakter tyrkerne 50 000 grekere og tar ytterligere 50 000 som slaver.
1842 – 1846: Mord på 10 000 kristne syrere av tyrkerne.
1894 – 1896: Mord på 150 000 armenske kristne av den tyrkiske sultanen Abdul Hamid.
1914 – 1923: Utryddelse av 300 000 til 730 000 grekere av tyrkere, spesielt i den nordtyrkiske Pontus-Regionen.
1915 – 1918: Utryddelse av armeniere. Den islamske regjeringen i Tyrkia utnytter kaoset etter 1. verdenskrig til å utrydde kristne armeniere. 1,5 – 2 millioner armenere massakreres. Dessuten myrdes 750 000 kristne syrere i Irak av tyrkerne.
1922: Under massakren i Izmir blir 25 000 kristne (armeniere og grekere) myrdet, 200.000 blir drevet bort.
1933: Under massakren i Simmele/Irak myrder tyrkerne 3 000 kristne syrere.
1948- 860 000 jøder tvinges bort fra araberlandene. Deres eiendommer beslaglegges.
1955: Ødeleggelsen av Istanbul (pluss Izmir og Ankara), bare 15 døde. Skader for opp til 500 millioner US-dollar, utreise av ca 100 000 grekere från Tyrkia. 1980: al-Qaida (nettverket) ble opprinnelig tatt i bruk som navn på en gruppe ytterliggående Salafister under ledelse av Osama bin Laden fra begynnelsen av 1980-tallet. Ble etterhvert et av de mest kjente islamske terrornettverkene verden har sett. 2014: IS. Den islamske staten (forkortet IS, på arabisk الدولة الإسلامية, fonetisk ad-Dawlah al-ʾIslāmiyyah) er en militant, islamistisk (jihadistisk) gruppe og organisasjon i Irak, Syria og Libya som står nær den sunnimuslimske retningen wahhabisme. Den islamske staten ble vanlig betegnelse i 2014. ( Wikipedia ) IS jobber for å oppnå et verdensomspennende kalifat og har ved flere anledninger uttalt at de har plassert sine soldater i europeiske land, blant annet ved å smugle de inn som flyktninger.

Frankrike er et av de “ikke-muslimske” landene i Europa med flest muslimske innbyggere. Den 13. november 2015 ble de igjen rammet av terror.
2015: IS har allerede rukket å begå flere terroraksjoner i Europa, som i Frankrike den 7. januar 2015 der de drepte 12 personer i produksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. 2015: Fredag 13. november 2015 ble Frankrike nok en gang rammet av muslimsk terror da nesten 130 personer ble massakrert i Paris ved flere planlagte terroraksjoner som ble utført samtidig. IS har uttalt at de står bak dette. 2015: Flere europeiske land har store utfordringer med såkalte “no go soner” der muslimer har tatt kontroll over hele bydeler. I England kontrollerer muslimene sine egne områder og styrer etter sin egen lov: Sharia.
I både Norge og Danmark har muslimer uttalt at de ikke bare ønsker å innføre Sharia som den eneste gyldige lov men de har også uttalt at de jobber aktivt for å oppnå dette. 2016: ?
Kilde: Pi-News Med forbehold om mulige faktafeil under oversetting fra tysk/svensk til norsk.