LO og den gamle sangen om Ryanair

I 2003 kom Gerd Kristiansen med en personlig oppfordring om å boikotte Ryanair. 13 år senere er hun som LO-leder opprørt over arbeidsplasser som forsvinner når flyselskapet legger ned på Rygge.

Sentrale stemmer i LO har i årevis oppfordret til en boikott av Ryanair, som dersom den hadde fått full effekt, trolig ville ført til at Moss lufthavn Rygge hadde blitt lagt ned for lenge siden.

Likevel er LO-leder Gerd Kristiansen nå sterkt opprørt over regjeringen, og deres flyseteavgift.

Ryanair oppgir avgiften som årsak til at de trekker seg ut av sin base på Rygge, med det resultat at anslagsvis 1.000 mennesker står i fare for å miste jobben.

LO er altså sinte over at det innføres en avgift som tilsynelatende får den samme konsekvens som det deres egen boikott-oppfordring ville ha fått, om mange nok hadde fulgt rådet.

Det er nemlig Ryanairs trafikk som har stått for nær 90 prosent av trafikken på Rygge, og gjort driften mulig – ifølge flyplassens egne opplysninger.

«Alle bør holde seg unna»

Siden tidlig på 2000-tallet har store deler av norsk fagbevegelse rådet sine tillitsvalgte om ikke å fly med Ryanair.

Årsaken er at de mener irene undergraver ansattes rettigheter.

LO har også oppfordret sine medlemmer og andre om å boikotte lavprisselskapet.

Det har LO-leder Gerd Kristiansen også gjort – personlig – da hun satt i ledelsen i LOs største forbund, Fagforbundet.

– Dette handler om solidaritet i praksis. Derfor ber vi medlemmene holde seg unna Ryanair, sa Gerd Kristiansen til Dagens Næringsliv i 2003.

I 2010 kom også den sentrale ledelsen i LO på banen, og oppfordret like godt hele det norske folket til boikott av billigselskapet:

«Vi prioriterer å bruke flyselskaper med tariffavtale, og det synes vi alle andre bør gjøre (…) Vi bruker ikke Ryanair, og mener alle bør holde seg unna flyselskapet. Folk får bruke forbrukermakta si», sa daværende medlem av LO-ledelsen, og nåværende leder av LO-forbundet Handel og kontor, Trine Lise Sundnes, til HK-nytt.

Ryanair trekker seg ut

Hva som hadde skjedd med Ryanair og Moss lufthavn Rygge dersom folk faktisk hadde fulgt disse LO-oppfordringene, vet vi ikke.

Det vi vet er at seks år etter LO-ledelsens boikottoppfordring, så legges Rygge ned, etter at Ryanair har bestemt seg for å trekke seg helt ut.

Ryanair har oppgitt at den såkalte flyseteavgiften er årsaken til at de gir seg på Østfold-flyplassen. Flypassasjeravgiften, som den egentlig heter, er en avgift på 88 kroner per solgte sete for alle avganger fra sørnorske flyplasser.

LO-Leder Gerd Kristiansen kunne ikke gi en kommentar til denne saken tirsdag.

Førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik, sier til E24 at de tidligere uttalelsene fra LO-topper og forbundsledere om Ryanair ikke innebærer oppfordring til boikott.

Click here to read the complete article