Lördagsintervju 12 del 1. Professor Karl-Olov Arnstberg om den farliga politiska korrektheten.

Detta är första delen av intervjun som handlar om den politiska korrektheten, varför den är så farlig och leder till ett totalitärt samhälle.

Vi talar också om Arnstbergs intressanta bok PK-samhället.

Karl-Olov Arnstberg förklarar att Sverige leds av toppstyrda partier med dogmer som saknar verklighetsförankring.

”Allas lika värde” eller ”Vi ska inte skilja på vi och dem” är sådana verklighetsfrämmande dogmer som lägger grunden i en låtsad verklighet, en slags drömbild.

Därför blir det också viktigt att styra språket och använda ord som leder tankarna rätt så att man “inte vaknar”.och förbjuda ord som smutsats ner av kontakt med verkligheten.

Avsnittet kommer till sist in på att mångkultur leder till konflikter och att grupper vill få trygghet genom att skapa Gated Communities.

Karl-Olov Arnstberg förklarar detta svåra ämne på ett begripligt sätt. Se den intressanta intervjun i som är i två delar.

Alla våra program finns på www.swebbtv.se