Mahamud tapte. Hva med de over 1 000 andre falske «somalierne»?

Bioingeniøren Mahad Abid Mahamud tapte rettssaken om statsborgerskap. Han løy seg til opphold i Norge som somalier, og skal utvises til sitt hjemland, Djibouti. Hva med de over 1 000 andre djiboutierne i Norge som har gjort det samme som Mahamud? Vil Regjeringen ta et grep?

Bioingeniøren Mahamud hadde alle odds mot seg – hvis man er opptatt av fornuft, da. Ikke minst det faktum at han, uten tidligere skolegang, visstnok, fikk toppkarakter etter kort tid i Norge i fransk, nasjonalspråket i Djibouti.

Mahamud spilte høyt i norsk presse da saken mot han begynte å rulle. Norsk presse var (selvsagt) i stort monn på Mahamuds side: Om han løy om sin bakgrunn, var det like fullt han som skulle ha sympatien. Dertil skulle Sylvi Listhaug settes i gapestokken for et utvisningsvedtak fattet før hun satte seg i statsrådstolen.

Rettens kjennelse

Retten er klinkende klar i sin kjennelse. Mahamud løy grovt:

På bakgrunn av alvorligheten i Mahamuds feilinformasjon til utlendingsmyndighetene fremstår det etter rettens mening ikke som et uforholdsmessig tiltak at Mahamud utvises. Dette desto mindre når Mahamud fortsatt insisterer på å ha en identitet, herunder nasjonalitet og alder, som utlendingsmyndighetene – nå med tingrettens tilslutning – mener ikke er riktig.

Mahamuds forklaring var full av selvmotsigelser.

Hva med de over 1.000 andre?

En politikilde forteller oss at Mahamud langt fra er alene. Kilden anslår at 1.200 – 1.300 «somaliere» i Norge har løyet seg til opphold og skal være fra Djibouti. Mange skal være bosatt i Hamar-distriktet, sier andre kilder.

En av disse var Ap-politikeren Benjamin Ahmed. Han måtte forlate Hamar og Norge i 2015, etter å ha løyet som asylsøker i 2002: Han sa han var somalier, men han var fra Djibouti.

Hva gjør Regjeringen med alle de andre som har gjort det samme?

Click here to read the complete article