Mener norsk kultur er truet av muslimer

Hvis jeg ikke hadde vært alvorlig kreftsyk og vært i jobb, kunne jeg ikke skrevet dette, sier Steinar Lem.

Oslo får snart et flertall med ikke-vestlig bakgrunn, med stø kurs vil det samme kunne skje med hele landet i løpet av dette århundret. De fleste ikke-vestlige vil ha muslimsk bakgrunn. Konsekvensene vil bli dramatiske

Det er Steinar Lem (57), den kjente miljøforkjemperen og forfatteren, som skriver dette påHuman Right Services sine nettsider.

Tidligere har Lem kritisert norsk innvandringspolitikk i Aftenposten, nå trekker han det enda lengre.

– Norsk kultur truet
Miljøforkjemperen sammenligner den norske kulturen med den tibetanske og mener at den over tid vil bli truet av innvandring.

«Den norske kulturen er like verneverdig som den tibetanske kulturen. Derfor må taket på ikke-vestlige innvandrere begrenses sterkt»,
skriver Lem, som mener den norske kulturen skal være normgivende i Norge.

– Den norske kulturen er truet. De nærmeste 50 årene vil vi se store endringer i takt med at vi stadig får en større ikke-norsk befolkning. Våre verdier vil bli satt under sterkt press, sier Lem til Dagbladet.no.

Kreftsyk
Det er ikke mer enn to uker siden Lem gikk ut i Dagbladet og fortalte at han har kreft, og kanskje har mindre enn ett år igjen å leve. Den tiden har han ikke tenkt til å leve i stillhet.

– Sannheten er at hvis jeg ikke hadde vært alvorlig kreftsyk og vært i jobb, kunne jeg ikke skrevet dette, sier Lem. Han mener temaet innvandring er tabu i den norske offentligheten.

– Hvis du ikke er interessert i klima og vil maksimere oljeutvinning er du et godt menneske, men hvis du vil forandre norsk innvandringspolitikk er du ond. Det er interessant hvordan ting har blitt definert så irrasjonelt, sier Lem.

Click here to read the complete article