Mona Walter: Islam avhumaniserar kristna

Det är inte de jihadister som utför attacker runt om i Europa som är det verkliga problemet. Problemet finns redan i islam som inte erkänner andra religioner och ser icke-muslimer som dem som förnekar sanningen, skriver Mona Walter.

Jag var tidigare muslim men sedan drygt tio år är jag troende kristen. Runt om i världen har kristna utsatts för en grym förföljelse i tusen år. I Mellanöstern där kristendomen har sin vagga är den endast en spillra av vad den varit.

De kristna kallas för ”dhemmis”, andra klassens medborgare utan samma rättigheter som dem som bekänner sig till islam. Till och med deras id-kort och pass är märkta med den kristna tillhörigheten. De diskrimineras ständigt när det gäller rätten till utbildning och anställning och av polis och rättsväsendet.

Detta är accepterat i den islamska världen, även i de länder som inte har sitt rättsystem baserat på sharialagarna. I Turkiet, ett land som anses som sekulärt och modernt på gränsen till Europa, har inte en ny kyrka byggts på många år. Det krävs tillstånd för minsta lilla åtgärd eller renovering. Tillstånd som är näst intill omöjliga att få.

För att rättfärdiga denna inställning krävs det att islam avhumaniserar de kristna, ger dem ett mindre människovärde. Enligt Koranen 9:28 beskrivs kristna och judar som ”najusin” vilket betyder orena. I Koranen 5:73 anklagas kristna för att begå ”shirk”, vilket betyder att dyrka någon annan bredvid Gud, Allah, och att göra Jesus till Guds son. Enligt islam är Jesus endast en av Allahs många profeter.

När jag som muslim tog upp frågan med mina imamer och de lärda om varför vi ska hata kristna och judar fick jag som svar: ”Det är gud, Allah, som ger oss människor ett värde. När Allah säger att kristna och judar är smutsiga kan jag inte som enskild muslim trotsa detta”. Man hänvisade till Koran 3:110, ”Ni muslimer utgör det bästa samfund som fått uppstå”.

Gunnar Sjöberg, kommunikationschef i Svenska kyrkan, kallar den uppmärksammade ”Mitt kors”- kampanjen på Facebook för uppviglande och okristlig. Kampanjen kom till stånd som ett sätt att bland annat visa solidaritet för den halshuggna franske prästen Jacques Hamel, utfört av IS-anhängare för att Hamel var en kristen symbol. Detta var ett tydligt budskap till kristna i Europa att de inte kan skyddas från det som sker med kristna i Mellanöstern.

Gunnar Sjöberg vill inte att korset skall användas som en markör mot andra grupper, muslimer. Hur vore det om Svenska kyrkan och Gunnar Sjöberg någon gång kunde stå upp och ta ställning för kristendomen och de kristna som utsätts för förföljelse istället för som nu släta ut och aldrig ta en konflikt med någon annan religion?

Motsättningar mellan religionerna finns redan, vilket framgår av islams inställning till andra religioner, men det vill inte Svenska kyrkan erkänna. Den är så rädd för konflikt och för att skapa motsättningar att den hellre utplånar sig själv.

Det är inte okristligt att stolt bära sitt kors synligt i alla sammanhang för att visa solidaritet med de kristna offren samt visa sin tillhörighet och identitet. Korset är ingen markör mot andra grupper utan en symbol för kärlek och försoning.

Vore det inte bättre att Svenska kyrkan visade solidaritet med de kristna offren än att skydda islams anhängares känslor? Är det verkligen kyrkans ansvar att skydda muslimer mot kristen påverkan och symboler?

Att som nu sopa det verkliga problemet under mattan är inte en lösning. Att som Svenska kyrkans företrädare prata om kärlek och samförstånd mellan islam och kristendom är inte heller en lösning. Att identifiera problemet är det enda sättet att verkligen kunna lösa det.

Det är inte de jihadister som utför attacker runt om i Europa som är det verkliga problemet. Problemet finns redan i islam som inte erkänner andra religioner och ser icke-muslimer som ”kuffar”, de som förnekar sanningen. Om kristna, judar, muslimer och den övriga befolkningen står bredvid och inte erkänner att det finns problem med islams inställning till andra religioner är vi en del av det som skapar problemet.

Ärkebiskopen Antje Jackelén publicerade en artikel i Dagens Nyheter (9 augusti) tillsammans med företrädare för den katolska kyrkan samt judiska och muslimska ledare i Sverige mot våld i Guds namn. “Det blir inte fred på jorden om inte världsreligionerna håller fred sinsemellan” skrev dessa religiösa företrädare. Detta uttalande håller jag med till hundra procent men det är naivt av ärkebiskopen att utgå från det kristna perspektivet om fred, kärlek och samexistens när det islamska perspektivet och intresset för detta inte finns.

Click here to read the complete article