Muslimska brödraskapet sitter i Sveriges riksdag

Abdirisak Waberi är riksdagsledamot i Sveriges Riksdag och suppleant i försvarsutskottet. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

2014-07-21_2000

Så långt är det inget konstigt, men Waberi är även vice ordförande i The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och ansvarig för medborgarskap och PR.

FIOE är en paraplyorganisation för muslimska organisationer i Europa, och dess president är Chakib Ben Makhlouf. Enligt Muslimska brödraskapet är FIOE deras representant i Europa, och Abdirizak Waberi företräder dem.LÄNK och Wikipedia. Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Det terrorstämplade Hamas är det Muslimska brödraskapets gren i Gaza.

Nu börjar det bli svårbegripligt. Waberi sitter alltså i riksdagen och i försvarsutskottet. Två institutioner som har till uppgift att försvara vårt land och demokratin.

Samtidigt är han representant för det muslimska brödraskapet som vill avskaffa demokratin och införa sharia i hela världen. Waberi har dessutom sagt och gjort så mycket att han borde åtalas, inte vara riksdagsledamot i ett demokratiskt land. Bland annat påstod han i SVT 2, att mannen har rätt att fysiskt bestraffa hustrun om hon är olydig. Detta utan någon större uppståndelse. Läs HÄR.

Waberi

-Pettersson säger att detta sker i regeringspartiet Moderaterna samtidigt som statsministern kallar Sverigedemokraterna för extrema…

Click here to read the complete article