Nå er det bare folket som kan redde selvstyret over finanssektoren vår!

Liv Signe Navarsete maner til folkeavstemning om norsk suverenitet:

– Nå er det bare folket som kan redde selvstyret over finanssektoren vår!

Det er så stor kraft blant EU-tilhengerne på Stortinget, at de får gjennom det meste. Nå må folk starte en underskriftsaksjon med krav om folkeavstemning i spørsmålet om å gi EU makta over Norges finanssektor.

Det sier Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete etter oppslaget i ABC Nyheter i dag, om at én eneste mann i EFTAs overvåkingsorgan ESA både skal sørge for at Norge kopierer alle finansvedtak fra EU, og være den som sikrer norsk suverenitet.

– Jeg mener det som skjer nå, går mye lenger enn det Stortinget rett og slett kan gjøre. Folket i Norge har to ganger sagt nei til EU. Det vi nå gjør, er noe helt, helt annet enn vi har gjort tidligere i EØS, sier Navarsete om vedtaket Ap, Frp og Høyre vil ha i gjennom i hurtigtogsfart:

Å legge norsk Finanstilsyn under EUs finanstilsynsorganer.

– Bare folket kan stoppe EU-tilhengerne

– Jeg håper folk nå kan samle seg til å bli en så sterk kraft, at de gjennom en underskriftsaksjon klarer å presse fram en folkeavstemning om forslaget, sier Navarsete til ABC Nyheter.

Hun mener et innbyggerinitiativ på facebook eller andre kanaler med innsamling av underskrifter for å få en folkeavstemning om forslaget, er det eneste som kan stoppe en alvorlig omdreining i norsk integrering i EU.

– Det er så stor kraft blant EU-tilhengerne på Stortinget, at de får gjennom det meste der, sier Sp-politikeren.

– Det skal sitte en mann i ESA og kopiere EUs vedtak. Det er ingen som tror på at han skal gjøre tunge vurderinger. Ergo legger en i realiteten Norge under EUs finanstilsyn direkte.

– Og det samme har en tenkt skal skje med IKT, og ikke minst med energi, som er så viktig for Norge. Vi kan risikere at energibransjen i eksportlandet Norge skal dikteres av nettoimportøren EU! sier Navarsete.

Vil ty til innbyggerinitiativ

Ifølge Navarsete har ikke Stortinget etter Grunnloven anledning til å gjøre det flertallet nå ønsker med overføring av myndigheten over Finanstilsynet til EU. Det er regjeringspartiene og Arbeiderpartiet uenige i.

De har altså funnet fram til en konstruksjon der norsk finanstilsynsmyndighet ikke legges direkte under EUs, men under EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Norge er riktignok med i EFTA, men har ingen innflytelse over hva ESA skal mene.

– Dette er den største saken om avgivelse av norsk suverenitet på veldig lenge. Mange vil gjøre mye for å stanse det. Det er sterke følelser rundt dette, sier Navarsete.

Hun påpeker at EU har en ordning der folket etter innsamling av underskrifter, kan få avgjort saker ved folkeavstemning. Nylig skjedde det da en folkeavstemning i Nederland avslo tilslutning til EUs avtale med Ukraina.

– Da må vi som ikke er med i EU, også kunne gjøre det. I kommunene har vi jo innbyggerinitiativ. Der kan man samle underskrifter for å kreve behandling av saker, sier Liv Signe Navarsete og konkluderer:

Click here to read the complete article