Nå også Høyres Røe Isaksen!

I dag måtte det spanderes et utropstegn i overskriften. Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at multikulturalismen er død – og har vært det lenge – samt at han vil ta et oppgjør med den berøringsangsten som handler om kultur i integreringsdebatten.

Noen ganger tror en knapt hva en leser. I siste Morgenbladet (ikke på nett) tar Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister og leder av Høyres programkomité, til orde for at de kulturelle aspektene ved innvandring må diskuteres. Tenk det! Endelig er vi kommet dit at det (nå) kan bli stuerent å diskutere også de kulturelle aspektene ved innvandring. Kanskje.

Nettopp de kulturelle aspektene ved innvandring var et av grunnlagene for opprettelsen av HRS (2000), der vi etter flere år bestemte oss for å gå inn en «bakvei», nemlig den økonomiske. Beslutningen var fra vår side rasjonell, da kultur- og verdiaspektet skapte så mye føleridebatter at det ble kontraproduktivt. Derfor kom vi i 2009 med en rapport om et (enkelt) innvandringsregnskap, som slo beina under at innvandringen til Norge er lønnsom. Siden har vi jevnt og trutt fulgt opp med rapporter om segregering, Oslos gjeldsvekst, sysselsetting, skatte- og trygderegnskap osv (se vår samleside for publikasjoner). Med tall på bordet ville det bli vanskeligere å «føle» det ene eller andre, tenkte vi.

Men for multikulti-tilhengerne ble våre analyser «vanskelig». For å beholde sitt verdensbilde har de samme heller beskyldt oss for å være innvandringsfiendtlige, at vi ikke har tro på den norske velferdsstatens robusthet eller der kritikk av islam er muslimfiendtlig. Det eneste som er oppnådd med dette er at en del tiltrengte debatter i årevis har blitt utsatt.

Derfor er det interessant at Røe Isaksen i Morgenbladet sier at «Det er lett å glemme hvor kontroversiell Brochmann-utvalgets rapport var da den kom i 2011.» Det som var «kontroversielt» med Brochmann I sin rapport (NOU) var at den slo fast at innvandringen ikke er lønnsom, ikke minst var det tungt for multikulti-tilhengerne som hadde kjempet med nebb og klør for at slike fakta ikke skulle nå ut i offentligheten. Vi husker da også hvordan Brochmann I-utvalgets rapport ble mottatt av daværende integreringsminister Audun Lysbakken (SV). Når han ble spurt om innvandringen i Norge er bærekraftig, svarte han kontant ja.

Click here to read the complete article