NATOs korsfarere

Natos korsfarere

Skammens dager for det selvstendige Norge.

Igår kom jeg over et gammelt latinsk sitat som gjorde meg blid: Veritatem dies aperit. Det betyr: tiden avdekker sannheten. Veldig flott.

Når det gjelder Syriakrigen har den norske befolkningen vært utsatt for en unison media hjernevask som man må til NordKorea for å finne maken til. Men nå virker det som om Natos mediakrig fusker i maskineriet og sannheter så smått begynner å tyte fram.

Av alt komisk med denne mediakrigen er dette med moderate islamister og slemme islamister i særklasse humoristisk. Det var seg slik at Pentagon bygget opp Ahar al-Sham og CIA bygget opp Jaysh al-Islam. Som da en vittig kjenner av krigsscenen i Syria skrev: “Nå er Pentagon og CIA i krig mot hverandre i Syria.»

Alt dette kan bli historie snart. Qaida-sjef Zawahari kom søndag 8 mai 2016 med skarpe meldinger til alle islamister i Syria om å forene seg:

“Vi ønsker enhet mellom alle Mujahideen i Syria slik at landet kan bli frigjort fra de russiske og vestlige korsfarere. Mine brødre… spørsmålet om enhet er nå et spørsmål om liv og død for dere.»

Som alarabiya skriver idag om splittelsen mellom tungvekterne Qaida/Nusra: “de splittet seg i 2013,hovedsakelig skyldtes dette en maktkamp mellom lederne».

Forleden dag skrev jeg at denne uenigheten mellom Islamsk Stat og Qaida/Nusra er fullstendig unaturlig all den stund begge organisasjonene er wahhabi-salafister som holder seg med helt nøyaktig de samme religiøse husgudene.

Dog: det framgår av Zawaharis siste erklæring at han syns Islamsk Stat er vel ekstreme i halshogging og korsfestelser.

Det som har skjedd under den såkalte “våpenhvilen” i Syria er at Nato-statene og deres allierte i Gulfen har pøst på med våpen og antatt 5000 nye Jihadister rundt og i Aleppo.

Damaskus og allierte trodde de nå skulle få knekket Jihadismen i slaget om Aleppo,men det gikk omvendt: det var Syrian Arab Army som led store tap og måtte gjøre retrett.USA har ikke ett sekund gitt opp sin hovedmålsetting: å styrte Assad-regimet.

Bashar al-Assad har derfor helt rett når han i et brev til Moskva 8 mars sammenligner slaget om Aleppo med Stalingrad i andre verdenskrig. Skulle det globale Jihad, støttet av Nato, erobre Syria, står vi overfor et helt nytt verdensbilde. Da er den siste sekulær-nasjonale staten utryddet i Midtøsten og Jihad overtar – også med Nato-vasall Norges velsignelser og bistand.

14085561311961_700.jpg

Halshugging er en del av IS sin virksomhet. Er det mindre ekstremt bare å drepe fangene med gevær?

Alle oppegående i Norge vet jo at landet helt siden 1948 har vært USAs lydigste partner,i kke bare verbalt, men i ufattelige økonomiske og militære bidrag til alle USAs kriger fra 1979 av.

Men nå å sende 60 norske special forces til Jordan for å trene islamister overgår alt av hva Norge tidligere har funnet på av rent idioti. Det er surrealisme, det er en farse.

Jeg speider etter hva FRPs utenrikspolitiske talsmenn sier til dette, men finner ingenting. På siste landsmøte sa Siv Jensen at islamisister er nazister. Har mye for seg dette. Men opphører islamister å være nazister når Norge har trent dem til å avsette en sekulær stat i Syria?

I årevis har jeg skrevet at Brende/Søreide er verre enn Nygaardsvold/Koht i 1939-40. Det er ikke sikkert leserne av dette innser dette på det nåværende tidspunkt, men hele deres gjerninger går ut på å dra Norge inn i krig. Ikke bare i Midtøsten, men også her, inni Norge.

Click here to read the complete article