Norge er i ferd med å våkne opp

Islams ideologi og tenkemåte er totalt forskjellig fra kristen og annen religiøse retninger. Islam har et mål en retning en misjon som en fast og integrert del av teologien. Det finnes ikke noe sekulært Islam. De «sekulære» muslimer blir ikke sett på som muslimer men frafallen og skal derfor drepes i henhold til Koranen.

De fleste i vesten projiserer sin egen sekulariserte religiøse eller ateistiske tenkning på Islam og tenker det kan jo ikke være så farlig. Mange kjenner jo også muslimer og det er jo greie folk. Men de vet ikke at de fleste er meget radikale i sine meninger, og de holder en underdanig og lav profil for tiden. Spørreundersøkelser blant muslimer og til og med videoopptak fra Islam.net bekrefter dette.

Det mange ikke vet er at samtlige moskeer i Norge er finansiert av Det Muslimske Brorskapet via Saudi-Arabia. Det Muslimske Brorskapet sitt mål er å etablere verdens dominans og kalifatet. Måten de gjør dette på er gjennom sakte Islamisering av landet. De søker bevist strategiske stillinger innen det offentlige og korrumperer både makt og myndighet til egne fordeler. I England i en stor by så vi et skremmende eksempel på total muslimsk overtakelse og korrupsjon. Referert og godt beskrevet i boka: Islam den 11. landeplagen!

I Norge har prosessene startet med stadige tilpasninger og muslimsk press på våre verdier og følelser av hva som er vår egenart. Eksemplene er mange og det er ofte kvinnenes fremste politiske symbol, Hijab som blir brukt i denne kampen. Svømmeundervisning, eldrehjem, sykehus, politi, forsvaret og ikke minst Merete Hodne saken er bare noen eksempler på den kampen de meget bevist fører mot det Norske samfunnet.

Unnfallenheten og ignoransen mot denne totalitære politisk organisasjonen ser man innen domstolene i Norge allerede. Hvor er logikken i at du kan bli dømt for å bortvise en religiøs fanatiker (Hijab) fra din egen butikk, men man blir ikke dømt for å lage en egen inngang og forlange at kvinner MÅ bruke sideinngangen. Jeg mener sistnevnte er en soleklar apartheid og er kraftig rasistisk. Dette er praksis ved inngang til Moskeer og store muslimske tilstelninger. Hvorfor tillater vi dette i Norge? Det er helt uforståelig for meg!

Samtidig ser vi at venstresidens globalister og anti-nasjonalister jubler og støtter opp om dette for det er i deres verdensbilde at vi alle må tilpasse oss hverandre for å kunne leve i fredelig sameksistens på denne planeten. Noen av disse globallistene går så langt og spør hvorfor skal vi eie Norge bare fordi vi er født her. Det er en romantisk men akk så drømmende og farlig tanke.

Click here to read the complete article