Norge vårt fedreland

Dette innslaget som handler om Malmø i vårt naboland Sverige bør og må alle se.

Er det slike tilstander vi vil ha i Norge eller skal bremsene settes på før det er for sent?

Klikk på linken for å se video