Norsk bistand skaper korrupsjon og svake stater

Norge har gitt bort 400 milliarder kroner i bistand de siste 60 årene. Nå mener flere at norsk bistand skader mer enn den hjelper.

Corruption-1
Suma Kaare mener hun har svaret på hvordan Tanzania kan komme seg videre uten norske bistandspenger.


I en ny dokumentarserie som starter i kveld på NRK1 blir det fokusert på Norges bistandshistorie. Gjennom 60 år har Norge sendt milliarder ut i verden. Bare i år gis det rundt 30 milliarder kroner. Noe som gjør oss, sammen med Sverige, til verdensmestere i bistand.

Det store spørsmålet har hele tiden vært om bistanden skader mer enn den hjelper. Norads egen konklusjon er at bistand virker, men ikke godt nok.

  • Se video lenger ned i saken.

– Skaper skjevhet

Et av de landene som har fått flest norske bistandsmillioner opp gjennom årenes løp er Tanzania. Et land uten de store akutte og åpne krisene de siste 50 årene, men som har blitt definert som en prioritert samarbeidspartner for norsk bistand.

Der har Norad gått fra å ha fokus på samarbeid mellom norske eksperter og tanzanianere, om for eksempel bygging av veier og undervisning i skoler. Til dagens løsning der brorparten av pengene kanaliseres gjennom de tanzanianske myndigheter.

Men mange afrikanske bistandseksperter mener nå at pengene har skapt en avhengighet og en skjevhet i samfunnet som ikke bidrar til utvikling. Snarere tvert imot.

– Norsk bistand har skapt en svak stat og en avhengig stat. Vi snakker om stat som tror man får sine inntekter fra bistand og ikke sitt eget folk, sier Suma Kaare rektor ved MS Utviklingssenter i Arusha Tanzania i dokumentarserien «Den gode viljen». Hun blir av mange regnet som en av de fremste ekspertene på området.

– Når nordmennene kommer hit og støtter helseforetak føler ikke myndighetene seg forpliktet til å møte sine egne forpliktelser. Jeg mener det da skapes en mulighet for å misbruke offentlige midler. Folk fokuserer på at pengene er fra Norge, i stedet for myndighetene i Tanzania. Bistand har dermed skapt en «tiggermentalitet» i Tanzania. Både hos folket og myndighetene, advarer hun.

Click here to read the complete article