#NotWithHer

Norsk presse er i en absurd valgkampmodus og Hillary Clinton utgjør en stor trussel for vår sikkerhet, mener journalist og forfatter Eirik Vold.

Denne teksten, originalt fra i tidsskriftet Manifest, er publisert i Morgenbladets tidsskriftportal. Her viser vi frem det mest spennende fra norske tidsskrifter. 

I dag stemmer amerikanerne over hvem som skal bli deres neste president, etter en lang, bisarr og sørgelig valgkamp. For venstresida har det vært vanskelig å vite hvem man skal støtte av Hillary Clinton og Donald Trump, etter at den populære venstresidekandidaten Bernie Sanders er ute av spillet. De fleste ser imidlertid ut til å ha landet på støtte til Clinton, inkludert Sanders selv.

Flere stemmer på venstresida, som Kajsa Ekis Ekman og Slavoj Žižek, har likevel argumentert for at man overhodet ikke må støtte Clinton, som omtales som krigersk og korrupt. I Norge har det vært stillere. Klassekampens nyhetssjef Mímir Krístjansson kalte norsk presse en ukritisk heiagjeng for Clinton, og møtte massiv motstand fra kolleger, på tross av at han er åpen om å foretrekke Clinton.

En som derimot har kjørt Clinton-kritikken hardt er forfatter, Latin-Amerika-ekspert og journalist Eirik Vold. Vold har lest rundt 1000 hemmelige dokumenter fra USAs state department, hvorav mange av dem er fra perioden da Clinton var utenriksminister. Vi ba ham forklare hvem vi har mest å frykte fra: den første, kvinnelige lederen for den frie verden eller en gal, selvopptatt kapitalist med fascistiske trekk.

Aller først, om du kunne stemme ved det amerikanske valget i kveld, hvem ville du stemt på?

Jeg er ikke amerikaner og har ikke stemmerett i USA, så jeg mener det er et valg vi verken har eller bør ha. Men jeg er opptatt av følgene av hva USA gjør og hva det har å si for Norge og resten av verden. Jeg ser ikke poenget i å havne i dikotomien mellom Trump og Clinton, jeg vil bare gi et mest mulig realistisk bilde av hva de to kandidatene vil. Uansett hvem som vinner får man la tvilen komme vedkommende til gode, håpe på det beste og analysere politikken som føres med et åpent og objektivt sinn.

Du har argumentert for at følgene om Clinton blir valgt er store for Norge og verden. Hva er det verste med Hillary Clinton?

Jeg sympatiserte faktisk med henne for noen år tilbake, så jeg er ikke i utgangspunktet i mot henne. Men det som gjør meg veldig skeptisk er at hun har støttet alle USAs kriger siden hun ble toppolitiker på nasjonalt nivå, også de Obama og Pentagon var skeptiske til. Og når du polemiserer for krig på en måte som får Pentagon til å ta avstand, da er du ganske ekstrem. Clinton er et uttrykk for den amerikanske eksepsjonalismen som handler om at USA er et slags herrefolk som kan tvinge sin vilje ned på andre. Det finnes krefter i USAs establishment som ønsker at USA skal kjempe for sine globale interesser med fredelige midler innenfor rammene av internasjonal lov. Clinton står for det motsatte.

Click here to read the complete article