NRK innklages for religiøs diskriminering

Statskanalen er klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å nekte kors, men tillate hijab i aktualitetsprogrammer.

Klagen er sendt inn av Line Konstali, informasjonsleder i den norske misjonsorganisasjonen HimalPartner. Hun understreker at klagen er sendt inn av henne som privatperson.

– NRK må gjøre rede for retningslinjene sine. Hvorfor kan de nekte nyhetsankere å bære kors, samtidig som de lar andre programledere får bære hijab, sier hun til Vårt Land.

Bakgrunnen er en sak i november 2013, da NRK-programleder Siv Kristin Sællmann fikk anmodninger fra ledelsen om å ikke bruke kors på TV. Saken endte med klagestorm til Kringkastingsrådet, der NRK fikk full støtte.

Støtte fikk de også fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, selv om LDO i mellomtiden hadde konkludert med at NRK brøt diskrimineringsloven.

Konstali mener statskanalen er inkonsekvent, ettersom de nå i høst sender et aktualitetsprogram der man kan se hijab-kledde Faten Mahdi al-Hussaini i NRK-satsingen «Faten tar valget».

P3-redaksjonssjef Håkon Moslet sier til avisen at det er spesielle retningslinjer for programledere i nyhets- og debattprogrammer, der det er krav om et nøytralt uttrykk uten religiøse, politiske eller ideologiske symboler.

Click here to read the complete article