Obama ga de kristne i Midtøsten en kald skulder

Hundrevis av assyriske familier, noen av dem nettopp ankommet fra IS-kontrollerte områder av Syria, deltar i messe påskemorgen i St. Georges Assyrian Church of The East i Sed El Baouchrieh, en arbeiderklassepreget bydel i Beirut.

Flere koptere er myrdet bare de siste to måneder enn det antall som fikk asyl av Barack Obama  i hele hans periode. Det er en knusende dom over Obamas forhold til forfølgelsen av kristne. He did not care.

Patrick Poole skriver på pjmedia.com:

As the Copts faced terror, violence, and discrimination, they also faced the callous indifference of the Obama administration.

In fact, more Coptic Christians have been murdered in the past two months than the Obama administration admitted as refugees during the entirety of Obama’s presidency.

Obama står for humanitet, liksom, og Trump beskyldes for det motsatte. Det snakkes om at MuslimBan minner om tredveårene. Men det er Obamas behandling om de kristne som minner om tredveårene. La det synke inn.

Poole stiller det samme spørsmål:

Click here to read the complete article