Oslo-politiet innrømmer mørklegging av voldtekter utført av innvandrere

Oslo-politiet gikk idag ut med beskjeden at de med vilje har mørkelagt informasjon om overfallsvoldtektene i hovedstaden. Ifølge leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo, Kari-Janne Lid, så har man valgt å ikke informere om overfallsvoldtektene, “fordi det skaper så mye frykt og tar bort oppmerksomheten fra de andre voldtektene som utgjør det store volumet”. I en bisarr uttalelse sier Kari-Janne Lid også at politiet ikke går ut med informasjon om overfallsvoldtekter, da “dette ikke er underholdning”.

I det som må betraktes som en skandale fra Oslo-politiet, så kan man i dagens utgave av VG lese at man bevisst har mørkelagt antall overfallsvoldtekter i hovedstaden.

Dette begynte etter publiseringen av en voldtektsrapport kalt «Voldtekt i den globale byen», kom ut i 2011.

Den fikk svært stor oppmerksomhet og det ble hevdet av forfatterne av rapporten, Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal, at det var en sterk sammenheng i anmeldelser av overfallsvoldtekter og antall presseoppslag i avisene.

Etter at politiet har sluttet å informere innbyggerne i hovedstaden om overfallsvoldtekter har antall anmeldelser også gått betraktelig ned.

Ifølge avsnittsleder Kari-Janne Lid har politiet nå tre punkter de forholder seg til om de skal gå ut med informasjon om en voldtekt:

A) Publikum kan være vitner eller ha opplysninger som kan bidra til oppklaring.

B) Politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen.

C) Media har fanget opp hendelsen fra annet hold.

– Men alle de andre; de går vi ikke ut med. Dette er ikke underholdning, sier Kari-Janne Lid i Oslo-politiet.

Click here to read the complete article