Over 1,4 millioner ville valgt bort NRK frivillig

Millioner av nordmenn sier nei til NRK hvis det var frivillig å abonnere.

NETTAVISEN MENER: Nesten hver tredje nordmann ville valgt bort NRK hvis de kunne. I så fall ville NRK tapt milliarder av kroner i årlige inntekter.

En ny undersøkelse Ipsos har laget for Dagbladet kartlegger nordmenns vilje til å abonnere på NRK frivillig og betale 2.835 kroner i året for å få kanalene.

Svarene viser at en stor del av landets befolkning ville latt være å abonnere på NRK:

  • 64 prosent svarer at de ville beholdt NRK frivillig.
  • 27 prosent svarer at de ville valgt bort kanalene.
  • 9 prosent er usikre på om de ville valgt NRK.

Svarene innebærer at over 1,4 millioner nordmenn ville droppet NRK, mens ytterligere 0,5 milloner ville vært i tvil.

Undersøkelsen bekrefter også at NRK står sterkest hos de eldre, og desto svakere hos yngre. I aldersgruppen 18-29 år ville 50 prosent valgt bort NRK-kanalene, mens bare 40 prosent ville beholdt dem, ifølge Dagbladet.

Viljen til å betale for NRK frivillig er tydelig aldersbestemt.

  • Er du under 30 år, svarer altså halvparten at de ville sagt nei.
  • Folk i 30-årene er mer positive, der ville 56 prosent valgt NRK.
  • Blant befolkningen over 60 år, ville fire av fem betalt frivillig for NRK.

(Kilde: Ipsos for Dagbladet).

Undersøkelsen kommer i en tid da det er uvisst hvordan NRK skal finansieres fremover. Lisensen skal bort, men det er mulig at den vil bli erstattet av en medieskatt – eventuelt at NRK skal betales over statsbudsjettet.

På Stortinget er det tverrpolitisk enighet om å beholde NRK som en sterk allmennkringkaster. Den ferske undersøkelsen kan brukes til å begrunne ulike synspunkter på hvordan det skal skje.

At 64 prosent ville valgt NRK frivillig, er ikke noen god begrunnelse for å tvinge de 27 prosentene som ikke ville valgt NRK til å gjøre det.

Tvert imot viser undersøkelsen at NRK ville hatt over 3,5 milliarder kroner i årlige inntekter også i en modell hvor folk selv kunne bestemme.

Likevel – det er ingen tvil om at NRK har en sterk posisisjon i den eldre delen av befolkningen. Såkalt lineært fjernsyn er i ferd med å gå fra å være et massemedium alle ser samtidig, til en tjeneste som dekker særlig den eldre delen av befolkningens behov for debatt og nyheter.

For norsk mediemangfold spiller et sterkt NRK en viktig rolle, men det må andre mekanismer til for å sikre at den yngre delen av befolkningen får med seg det som skjer.

Nettavisen mener at oppslutningen om NRK er sterk, men at det er bemerkelsesverdig at rundt 1,4 millioner innbyggere ville valgt bort NRK om det var frivillig. Særlig de yngre ønsker andre kilder for informasjon og underholdning.

Click here to read the complete article