Politiet ber redde foreldre trosse frykten: – Send barna i 17. mai-tog!

Med en økt terrortrussel mot Norge i bunn, er foreldre redde for å sende barna i 17. mai-tog. Politiet i Oslo mener det ikke er grunn til bekymring.

Etter flere terrorangrep i Europa den siste tiden oppjusterte PST i april trusselnivået mot Norge. Beredskapsetaten i Oslo kommune opplyser at det vil være flere politifolk og vektere i gatene i forbindelse med årets 17. mai, men er tydelige på at det ikke foreligger noen konkret trussel i forbindelse med årets markering.

Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt bekrefter at det kommer til å være et «økt volum på polititjenesten», i tillegg til enkelte avsperringer av sentrumsgater.

– Det vil det være når 35.000 barn skal ut og marsjere. Vi vil ha både en sivil og en uniformert tilstedeværelse, bevæpnet personell og politiets biler. Alt dette er trygghetsskapende tiltak, og bør være helt uproblematisk, sier Fredriksen.

– Redde for lastebiler

NRK har de siste dagene blitt gjort oppmerksom på at foreldre i hovedstaden vegrer seg for å sende barna til sentrum og i 17. mai-tog. Dette er også inntrykket til Camilla Rom, FAU-leder ved Grefsen skole.

– Vi har fått mange henvendelser, og det er mange som er bekymret for en økt terrortrussel, kanskje særlig blant dem som har små barn. De er redde for lastebiler, og for at det skal smelle, sier Rom.

Flere foreldre ved skolen har meddelt at de ikke kommer til å la barna delta i barnetoget.

– Jeg vil tro det gjelder et par elever i hver klasse. Personlig er jeg ikke bekymret, det er stor sikkerhet rundt disse arrangementene, sier Rom.

Også Kirsti Juvik, FAU-leder ved Stovner skole Kirsti Juvik forteller om foreldre som er bekymret for å sende barna til sentrum i forbindelse med nasjonaldagen.

– Det er en liten nedgang i de barna som kommer til å gå i toget. Vi har foreldre som uttrykker redsel for at det skal skje noe, sier Juvik.

– Enda større grunn til å delta

I april oppjusterte PST trusselnivået mot Norge, til at det er «sannsynlig» at det vil bli forsøkt gjennomført et angrep i løpet av 2017.

PSTs informassjonssjef Martin Bernsen opplyser til NRK at PST vurderer situasjonen fortløpende og har levert sine råd til Oslo og andre politidistrikt. Bernsen påpeker også at trusselnivået ikke er hevet siden 9. april.

Stabssjef Fredriksen ønsker ikke å gå i detalj når det gjelder hvilke tiltak politiet har iverksatt (se faktaboks), men er tydelig på at han mener foreldre bør sende sine barn i 17. mai-tog.

Click here to read the complete article