Politisk flertal: Imamer skal kunne miste statsborgerskab

Radikale imamer og andre, der prædiker mod grundlæggende danske værdier, skal risikere at miste deres danske statsborgerskab, mener DF. S og K støtter. Venstre: »En rigtigt god idé«.

I den ophedede debat om at dæmme op for radikaliseringen i det danske samfund er et politisk flertal nu indstillet på at tage et opsigtsvækkende redskab i brug: Det skal i særlige tilfælde være muligt at fratage imamer eller andre, der prædiker i strid med grundlæggende danske værdier, deres danske statsborgerskab.

Helt konkret vil Dansk Folkeparti medbringe to nye forslag til de forestående forhandlinger i Statsministeriet om radikale imamer. Dels agter partiet at fremlægge et beslutningsforslag, der har til hensigt at fratage Grimhøj-moskeens imam, Abu Bilal, sit danske statsborgerskab, dels foreslår DF at vedtage en følgelovgivning til Grundlovens paragraf om religionsfrihed, der kan indskrænke religionsfriheden.

Grundloven siger, at man må praktisere sin tro, så længe det ikke strider mod sædeligheden eller forstyrrer den offentlige orden. Når imamer accepterer eller anbefaler stening, eller når en imam fortæller en kvinde, der udsættes for vold af sin mand, at det er helt i orden, så er der efter min bedste overbevisning tale om samfundsundergravende arbejde, der forstyrrer den offentlige orden. Nogle af disse imamer er danske statsborgere, og vi synes, vi skal fratage dem deres statsborgerskab,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Indkaldt af statsministeren

I kølvandet på TV 2-dokumentaren »Moskeerne bag sløret« har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indkaldt alle partier til drøftelser om, hvad man kan gøre i forhold til radikaliserede imamer, der i danske moskéer modarbejder demokratiet. På forhånd har statsministeren erklæret sig indstillet på at »udfordre grænserne« for den nuværende fortolkning af Grundloven:

»Jeg vil ikke lægge mig ned for det første og bedste fuldmægtige notat, hvor der står, at her er der en grundlovsudfordring,« udtalte Løkke Rasmussen bl.a. i forbindelse med indkaldelsen.

Østre Landsret har tidligere dømt dansk-marokkaneren Said Mansour til udvisning af landet og tab af sit danske statsborgerskab i forbindelse med en dom for at opfordre til terror via sociale medier. En afgørelse, der skal prøves ved Højesteret.

Click here to read the complete article