Politisk kupp i Stortinget?

Rødt Nordland vil rope et alvorlig varsko om at det er i ferd med å skje et politisk kupp i Stortinget. Finansminister Siv Jensens (FrP) har foreslått å legge norsk finanssektor under Brussel. Med pinse, 17. mai og annet innimellom, har flertallet i finanskomiteen vedtatt at den største beslutningen om overføring av suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått, skal behandles av Stortinget 13. juni.

Dette er en behandlingsmåte av en så stor og alvorlig sak at det må karakteriseres som forsøk på et politisk kupp!Regjeringa er avhengig av støtte fra Ap for å få flertall i Stortinget. Etter som det kreves tre fjerdedels flertall, og at to tredjedeler må delta i avstemningen, må regjeringa og Ap opptre samlet. EU-motstanderne både i og utenfor Ap må protestere kraftig, og kreve at stortingsgruppa til Ap går mot regjeringas forslag.

I Dagens Næringsliv viser professorene Halvard H. Fredriksen og Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen hvordan regjeringas forslag i realiteten betyr å legge finanstilsynet inn under EUs tilsynsorganer. Dette er grunnlovsstridig, men tildekkes gjennom en konstruksjon der alle vedtak i norske saker formelt blir gjort av Eftas overvåkingsorgan (ESA).

Finansministeren har lenge sagt at norsk råderett over finanstilsynet er hellig. I 2014 uttalte hun følgende til ABC Nyheter: «Vi skal finne en løsning som ivaretar det faktum at vi ikke er medlem av EU, og derfor overlater vi heller ikke suverenitet.» Nå har hun etter flere års forhandlinger med EU gitt etter.

På ett og et halvt døgns varsel ble det avholdt høring i Stortingets finanskomité 12. mai. Europarettsjurist Halvard H. Fredriksen sier følgende: «At Stortinget hastebehandler en så stor sak, så stor at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens paragraf 115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekom og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger.»

Konsekvensene av en slik suverenitetsavståelse betyr at ESA kan gripe inn, gjøre vedtak og fatte bindende beslutninger direkte overfor norske banker, pensjonskasser og andre typer finansinstitusjoner. ESA kan også forby eller begrense noen typer finansvirksomhet og ilegge bøter som gjelder direkte i Norge. Dette vil også flytte myndighet på finansområdet fra det norske rettsapparatet til EFTA-domstolen.

Click here to read the complete article