Poul Nyrup: Handelsaftale truer vores retssystem

Handelsaftale mellem USA og EU giver mulighed for, at virksomheder kan lægge sag an mod f.eks. Danmark uden om det normale domstolssystem. Det kan resultere i dårligere miljøregulering, forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed.

I forhandlingerne om den transatlantiske handels- og investeringsaftale mellem Europa og USA, TTIP, indgår bestemmelser om det der kaldes ISDS – »investor-state dispute settlement«.