Radikal islam er som nazisme

Stortingspolitiker, Ola Borten Moe (Sp), ønsker debatt.Ola Borten Moe

– Jeg har sammenlignet radikal islam med andre totalitære ideologier, som nazisme, fascisme og kommunisme. De er ekspansive og voldelige og har vist at de ønsker å utøve vold også i vår del av verden, sier Borten Moe, til NRK.

– Ingen grunn til å være naive

Borten Moe mener at det ikke er noen grunn til å være naive i forhold til ideologier og mennesker som kun vil oss vondt, og som gjennom hele sitt virke står for alt annet enn det som det norske samfunnet er bygd på.

– Siden vi er i væpnet konflikt med millitante og radikale islamistiske bevegelser i Afghanistan er det for meg et stort paradoks hvis våre soldater skal møte de samme menneskene som har prøvd å ta livet av dem i Afghanistan i asylkøen på Gardermoen. Så jeg synes sammenligningen står seg, sier Stortingspolitikeren.

Ønsker klare holdninger og debatt

Stortingspolitikeren ønsker en diskusjon, og han vil at politikere skal ha en klar holdning i forhold til disse spørsmålene.

– Jeg tror dette er trollet er sprekker når det trekkes fram i sola, og når man ser på hva disse menneskene egentlig mener. Radikal islam representerer en trussel mot svært mange samfunnssystem. Jeg tror på offentlig debatt, sier Borten Moe.

Click here to read the complete article