Rapport: Muslimska brödraskapet aktivt i Sverige

Muslimska brödraskapet har varit aktivt i Sverige sedan 1970-talet.

Det slås fast i en ny rapport som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Enligt rapportförfattarna har delar av vänsterrörelsen och Miljöpartiet ”fungerat som sekulärt stöd” för det islamistiska nätverket.

Religionsforskare riktar hård kritik mot rapporten.

Exakt när Muslimska brödraskapet etablerades i Sverige är oklart. Men enligt en studie, som gjorts på beställning av MSB, har nätverket varit aktivt i landet sedan slutet av 1970-talet. Etableringen har skett successivt via invandring.

Bakom rapporten ligger bland annat Magnus Norell – forskare med inriktning på terrorism och säkerhetspolitik.

Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige kan spåras i informationsskrifter om islam från 1980-talet. I exempelvis ”Att förstå islam” ges uttryck för nätverkets ”klassiska ideologiska hållning”, enligt rapporten.

”Skriften innehåller alla de idéer som MB gjort sig känt för och den anger dessutom metoden för hur omdaningen av samhället i islamisk riktning bör gå till”, skriver rapportförfattarna.

Bland annat bör flickor kontrolleras hårt och muslimer följa andra regler än sekulära medborgare.

”Muslimska organisationer i landet uppmanas dessutom till att mobilisera sina krafter i en rikstäckande islamisk informationskampanj. Det uppfattas som en religiös plikt att sprida islam”, står det i rapporten.

Kritiseras av religionsforskare

Rapporten kritiseras av ett 20-tal religionsforskare, bland annat Anders Ackfeldt, Jenny Berglund, Johan Cato, Mattias Gardell och Simon Sorgenfrei.

I ett öppet brev skriver de att studien tycks utgå från att svensk islam är homogen och att svenska muslimer ”inom ramen för det svenska civilsamhället är på väg att skapa ett parallellsamhälle i konflikt med ett majoritetssamhälle vars värderingar man föraktar och som man avser att störta.”

Kritikerna vänder sig mot att rapporten ger bilden av den islamistiska rörelsen som en enhetlig och organiserad men samtidigt hemlighetsfull kraft.

”Detta är påståenden för vilka det inte anförs något empiriskt stöd. Det saknas helt enkelt källhänvisningar för avgörande uppgifter”, skriver religionsforskarna.

De tycker att det är allvarligt att Muslimska brödraskapet framställs ”som en i grunden anti-demokratisk, våldsbejakande och samhällsomstörtande organisation” – och att personer och muslimska organisationer i Sverige namnges och därmed också misstänkliggörs.

Click here to read the complete article