Redaktør mener Sverige har lukket øynene: – Jeg er oppriktig urolig

Politisk redaktør i Expressen mener Norge har en mer realistisk tilnærming til pågangen av flyktninger.

Lørdag skrev Anna Dahlberg, politisk redaktør i svenske Expressen, kommentaren «Norge larmar, vi rycker på axlarna».

Der advarer Dahlberg mot det hun mener er handlingslammelse hos svenske styresmakter når det gjelder den urovekkende utviklingen i utenforskapsområdene i Sverige – også kalt parallellsamfunn – og etterlyser en kriseplan fra statsminister Stefan Löfven.

«Tystnaden är oroväckande», skriver den politiske redaktøren.

Kommentaren har spredt seg raskt i Sverige. Så langt er den delt 13 000 ganger på Facebook, i tillegg til at kommentarer på Twitter og epost renner inn.

– Positive kommentarer

– Det har vært veldig mange positive kommentarer. Folk er glad for at jeg har løftet fram disse problemstillingene, og deler mitt syn på at medier og politikere i Sverige ikke har tatt dette spørsmålet på så stort alvor som det fortjener.

Sverige tok i mot 160 000 flyktninger bare i fjor, og i sin kommentar viser Dahlberg til at i perioden 2014 til 2015 tok Sverige imot det høyeste antallet asylsøkere per innbygger som noen gang er målt i et OECD-land.

Nå peker Dahlberg på at Sverige står overfor store utfordringer når det gjelder bosetting, integrering og arbeid. Og ikke minst framveksten av utenforskapsområder. Svensk politi har identifisert 53 såkalte «utsatte» områder.

Den politiske redaktøren mener svenske politikere og medier har lukket øynene. Enten har de ikke visst hva som var i ferd med å utvikle seg, eller så har de ikke villet vite.

– Jeg tror det baserer seg på bristende kunnskap. Vi lever så segregert, spesielt i Stockholm, at vi ikke har sett det. Men vi burde ha kjent til det, spesielt på grunn av politirapporten som kom tidligere i år. Men det har ikke riktig trengt gjennom.

– Ser en endring

Et gjennombrudd kom da NRK sendte et team til svenske Rinkeby i starten av mai. To NRK-journalister ble angrepet med stein under opptak i den belastete bydelen, og reportasjen ble seinere gjengitt på svensk tv.

Rinkeby er kjent som et problemområde i Sverige, med høy arbeidsledighet og et utbredt kriminelt miljø. Også tidligere har journalister opplevd truende situasjoner på åpen gate i drabantbyen.

– Jeg kan allerede se en større dekning av dette i svenske medier. Det er noe som delvis har gått under radaren, og blant samfunnsdebattanter har det vært en uvilje mot å ta opp disse problemstillingene.

– Veldig urolig

Nå etterlyser altså Dahlberg konkret handling fra svenske myndigheter.

– Innvandringen har gått dramatisk ned, men det er ingen som har svar på hvordan vi skal løse situasjonen vi har havnet i. Hvor skal de jobbe, hvor skal de bo, og hvordan skal man løse den sosiale uroen i utenforskapsområdene. På lang sikt vil dette utfordre den svenske modellen, sier Dahlberg, og legger til:

– Jeg er veldig urolig.

– Norge mer bevisst

Frp har tidligere advart mot utviklingen av tilsvarende «parallellsamfunn» i Norge, men PST og Kripos har avvist at dette finnes i Norge i dag.

Den politiske redaktøren understreker at hun ikke har fulgt den norske debatten tett, men mener at Norge har skjønt noe ikke svenskene har villet se.

– Det finnes en større bevissthet og realisme i alle delene av det norske samfunnet rundt at nordiske land er veldig små samtidig som vi er veldig rike. Vi har en velferdsmodell som gjør oss til noen av de beste landene i verden, men det er ikke mulig for vår lille del av verden å stå for en svært stor del av flyktningmottaket. Det tror jeg Norge har innsett. Vi må være restriktive for å bevare velferdsmodellen, så får vi heller bidra stort økonomisk.

Click here to read the complete article