Regjeringen vil rett og slett avfolke utkanten

Nå begynner statsråd Sanners sanne ansikt å ta form.

I forhold til den såkalte kommunereformen. Som neppe kan sies å være så mye reform, snarere et sett av gulerøtter og et godt utvalg pisker som skal tvinge kommuner til å slå seg sammen.

Og jeg understreker at jeg mener at noen steder kan det være helt riktig å slå sammen kommuner. Når befolkningen vil det.

Men det har hele tiden, i retorikken, vært lagt vekt på at kommunesammenslåing skal være frivillig. Det som står mer og mer klart for meg er at frivilligheten kun gjelder dem som vil slå seg sammen. Om man ikke frivillig slår seg sammen så blir det tvang. Aldri har begrepet «frivillig tvang» passet bedre.

Da kommer piskene fram gjennom det økonomiske opplegget. En som har fått smake dette er ordfører Elin Gran Weggesrud i Sande kommune som har vært kommune siden 1836. Kommunen de fleste av oss passerer når vi må en tur «innaforr». Der gjorde de alt rett i fjor. De utredet grundig sammenslåing. Resultatene la de åpent fram. De gjorde en solid undersøkelse blant innbyggerne. Og til slutt avholdt de folkeavstemming. Folk i Sande stemte etter beste overbevisning og stemte nei.

Problemet er bare at om Sande ikke slår seg sammen med enten Drammen og går ut av Vestfold i samme slengen, eller med Svelvik, Holmestrand og Hof i en eller annen form så mister de mange millioner kroner. Mens de hadde fått rause overgangsordninger om de faktisk slo seg sammen.

Saken er den at det inntekstopplegget som man prøver å rigge til de grader vil straffe dem som er så freidige at de går imot Sanners og regjeringens våte drømmer og storslåtte planer.

Som, når sannheten skal fram, først og fremst er et gedigent sentraliseringsgrep.

Det såkalte basistilskuddet, som alle kommuner får, på 13.2 millioner, vil de fjerne. Mens man skal gi penger basert på befolkningstetthet. Det kan høres fornuftig ut, men det er opplagt at dette vil ramme de kommunene som er så nådeløs uoppdragne at de ikke har en stor befolkning.

Det er dyrt med svære områder og få folk, men man har i stor grad klart å drive bra. Det viser den store tilfredsheten som innbyggerne har i små kommuner.

Click here to read the complete article