Reiser hjem på ferie fra «asylsøkerjobben»

En rekke indikasjoner fra flere europeiske land tyder på at mange personer som har fått innvilget asyl i Europa, reiser på ferie til hjemlandene, hvor det angivelig er farlig for dem å oppholde seg.

Hvor utbredt er dette fenomenet? Handler det om enkelttilfeller eller om massivt misbruk av asylinstituttet?

Undersøkelser som Basler Zeitung har gjort av eritreere i Sveits, tyder på det siste. Avisen har siden juli 2016 fulgt eritreeres bevegelser fra lufthavnen i Zürich. Sommeren er høysesong for reiser, også for asylanter.

Blant dem er mange fra Eritrea – menn, kvinner og hele familier. De har reisedokumenter som flyktninger eller midlertidig bosatte, som kan bli igjen selv om de ikke har fått asyl i Sveits.

En smule byråkrati er nødvendig for å dra utenlands:

Kantonene har utstedt dokumentene etter at eritreerne har sendt inn en søknad, som den føderale regjeringen har godkjent.

Fire av fem eritreere mottar sosialhjelp. Ikke desto mindre har mange råd til utenlandsreiser. 15.000 eritreere søkte om å få reise utenlands i tiden 2010 til 2014. Nesten alle søknadene blir innvilget. Det bor 35.000 eritreere i Sveits. Nesten halvparten var altså ikke redde for å reise på ferie til landet de hadde «flyktet» fra. Er dette de svakeste og mest nødstilte som vi skal ta oss av i Europa?

Zürich har ingen flyforbindelser til Eritrea. Men den sveitsiske avisen har brakt på det rene at mange likevel drar dit via mellomstasjoner, som Istanbul.

Derfra går reisen til Sudans hovedstad Khartoum eller til Etiopias hovedstad Addis Abeba. Det går frem av ombordstigningskort som Basler Zeitung har sett.

Omfanget i høysesongen er ikke ubetydelig:

Daglig er det opp mot femti mennesker som forlater Sveits og flyr til et av Eritreas naboland.

Siste etappe til Eritrea fra et av nabolandene kan foregå på forskjellige måter:

I Sudan eller Etiopia går eritreerne til slutt ombord i busser, som i løpet av et par dager bringer dem til hjemlandet. Fra Khartoum går det også fly, som etter omtrent en time når frem til Eritreas hovedstad Asmara.

I tillegg er det enda enklere for de som ikke søker om utenlandsreise, men som bare tar bussen ut av landet og flyr sørover fra et annet sted. Det er jo ikke nødvendigvis slik at alle reisedokumentene er blitt borte.

Den føderale sveitsiske migrasjonsetaten kjenner til fenomenet om hjemreiser, men fremholder offisielt at det bare dreier seg om noen få tilfeller. Man kontrollerer ca. 20 mistenkelige tilfeller hvert år. I 2016 ble seks personer fratatt asylstatusen.

Click here to read the complete article