Ruineres av svenske myndigheter for å ha sagt sannheten?

Det offentlige klimaet i innvandringssaker i Sverige er ikke bare intolerant, men snarere totalitært. Det viser en sjokkerende historie fra Gotland om en tannpleier som påpekte at «flyktningbarn» er voksne.

Det er Samhällsnytt (tidligere Avpixlat) som kan bringe den opprørende fortellingen om den 57 år gamle Bernt Herlitz, som arbeidet for den offentlige tannhelsetjenesten i Visby.

Under den årlige Almedalsveckan, som arrangeres nettopp i Visby, hadde Herlitz deltatt ved et seminar hvor man drøftet aldersbestemmelse i rettsvesenet, et tema som vekket nysgjerrighet, all den tid han hadde merket seg at de fleste av de pasientene som i teorien var enslige mindreårige flyktninger, så ut til å være voksne – flere av dem med fullt utvokste visdomstenner.

Under en samtale etter seminaret forstod Herlitz det som om myndighetene satte pris på å bli varslet om mistenkelige tilfeller:

Ämnet var ett snackis i fikarummet men ingen visste hur man skulle gå till väga med att anmäla misstankarna, enligt Bernt. I seminariets eftersnack deltog bland annat Åsa Carlander-Hemingway, en enhetschef från Migrationsverket, som sa till paret att det visst är viktigt med rätt ålder och att alla misstankar ska anmälas till Migrationsverket.

I tiden som fulgte, sendte han derfor i alt åtte e-poster med tips til den svenske utlendingsmyndigheten Migrationsverket.

Man skulle kanskje tro at dette initiativet i sannhetens tjeneste var prisverdig. Alderssvindelen i asylsaker koster tross alt det svenske samfunnet en kjempeformue hvert år.

Det Herlitz ikke forstod, var at det er strengt forbudt å si sannheten om asylsvindel i Sverige.

En av Migrationsverkets ansatte varslet vergen til en av de angivelig mindreårige det var tale om, og denne henvendte seg deretter til Herlitz’ overordnede. Han ble innkalt til en samtale, hvor han redegjorde for saken, og regnet med at den skulle være ute av verden.

Den gang ei:

14 dagar senare blev Bernt avskedad efter 10 års tjänst på Folktandvården.

Herlitz hadde angivelig brutt taushetsplikten.

Kort tid etterpå ble han hengt ut som høyreekstremist i lokalpressen. Herlitz bestemte seg for å ta opp en juridisk kamp mot Region Gotland, arbeidsgiveren som hadde avskjediget ham. Omtrent ett år etterpå – mens kona i mellomtiden hadde fått helseproblemer på grunn av situasjonen, som resulterte i sosialt stigma – kom kjennelsen fra tingretten på Gotland: Regionen hadde ingen rett til avskjedige ham, men grunnlag for oppsigelse var likevel tilstede. Herlitz ble derfor tilkjent fem måneders lønn pluss oppreisning på 35.000 kroner.

Et maktovergrep av klasse A ble med andre ord omgjort til et maktovergrep av klasse B, pluss et lite plaster på såret. Og med det skulle man tro at begge parter ville anse saken som avsluttet.

Den gang ei:

Då kom nästa chock: Region Gotland överklagade domen till nästa instans – Arbetsdomstolen i Stockholm.

– Detta innebär att om vi förlorar där kommer vi att få betala hela rättegångskostnaden för bägge parter – och det kan handla om 1-1,5 miljoner kronor.

Enligt Bernt anlitade Region Gotland en av de bästa – och dyraste – juristerna inom arbetsrätt som finns i Sverige.

– Han vinner alltid sådana mål, säger Bernt uppgivet. Han berättar även att stjärnadvokaten anmälts för jäv vid Arbetsdomstolen vid flera tillfällen.

For Region Gotland er det med andre ord gått prestisje i saken. At en oppsigelse og en avskjed i det lange løp gir samme resultat, spiller ingen rolle. Ei heller at kostnadene ved et eventuelt tap i ankesaken kan resultere i at Herlitz og kona, som har en fem år gammel datter, mister huset.

Herlitz er naturlig nok bitter over maktmisbruken fra myndighetenes side:

– Jag tycker också att det hela är så omoraliskt. De har obegränsat med resurser, med våra skattepengar. Och de väljer att sätta sprätt på de resurserna för att krossa mig och mitt liv.

Når reporter Egor Putilov konfronterer tjenestepersonen som besluttet å anke, regionens helsedirektør Maria Dalemar (bildet), med de potensielt katastrofale konsekvensene for familien, legger hun på:

– Det är en skillnad mellan avsked och uppsägning och det har med allvarlighetsgrad i sekretessbrottet att göra.

Men förstår du vilka personliga konsekvenser det kommer att medföra för Bernt och hans familj?

– Jag har inga synpunkter på det, svarar Dalemar och lägger på luren.

Samhällsnytt skriver også at Herlitz i tiden etter at historien ble kjent, har mottatt mange sympatimeldinger, men at andre ikke har unnslått seg for å håne mannen som risikerer å miste alt for å ha sagt sannheten.

En innsamlingsaksjon til inntekt for Herlitz’ juridiske kamp mot myndighetene er blitt igangsatt.

Dette gode initiativet forandrer uansett ikke på hovedsaken: Svenske myndigheter går ikke av veien for å ødelegge livene til personer som tilfører et atom av sannhet til de kolossale offisielle løgnene i Sveriges asylpolitikk.

Det handler ikke om dumskap, men om ondskap. Det Region Gotland holder på med, er å straffe en for å oppdra hundre. At ingen voksne mennesker satte foten ned for den maktsyke helsedirektøren, tegner portrettet av et land uten moral.

Click here to read the complete article