Sammenligner Støre med Breivik

Johan Galtung mener at hvis de samme psykologiske kriteriene ble brukt på Jonas Gahr Støre som på Anders Behring Breivik, ville han fått samme diagnosen.

Dette oppsiktsvekkende resonnementet kom den internasjonalt kjente fredsforskeren Johan Galtung (81) med under et foredrag i Studentersamfundet i Trondheim sist helg, melder Studentavisen Under Dusken.

– Krever evne til planlegging

Galtung sa i dette i sammenheng med at han gikk hardt ut mot diagnosen Anders Behring Breivik har fått. Han sa blant annet at for å utføre de handlingene Breivik gjorde 22. juli, så kreves det en evne til å planlegge som en paranoid schizofren ikke kunne klart.

– Kriteriene for diagnosen som ble gitt kan man også anvende på Jonas Gahr Støre, sa Galtung.

– Mens Breivik blir oppfattet som en terrorist, er Støre unnskyldt når han godkjenner drap på afghanere, sa han ifølge Under Dusken .

For å underbygge påstanden sin, trakk Galtung fram flere av Støres argumenter for Norges deltakelse i Afghanistan, som kampen mot islamsk fundamentalisme, at vi støtter kvinnefrigjøring og vil stanse narkoptikaeksporten. Fredsforskeren mente at også dette må ses på som vrangforestillinger.

– For Taliban og kommunisme

Han sa at kommunismen brakte likestilling til afghanske kvinner, mens Taliban slo hardt ned på narkotikasmuglingen.

– Det vi kommer fram til av dette er at Støre er for Taliban og kommunisme, sa Galtung ifølge Under Dusken .

Da Johan Galtung ble tildelt Erik Byes minnepris i Kristiansand 5. september i fjor sammenlignet han norske soldatar i Afghanistan med Anders Behring Breivik. Han sa blant annet at norske snikskyttere med kaldt blod dreper det de kaller Taliban, akkurat som Breivik som med kaldt blod drepte AUF-ere på Utøya.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere

NRK.no har bedt Johan Galtung om å grunngi sammenligningen mellom Anders Behring Breivik og Jonas Gahr Støre.

Click here to read the complete article