Sandnes / Stavanger Norway – Kickstart with Torben Søndergaard

Friday, March 31, 2017 at 10:00 AM Sunday, April 2, 2017 at 2:00 PM (CEST)

Sandnes, Norway

Kickstart – Apostlenes gjerninger fortsetter i det 21 århundre

Du vil bli trent og aktivert (kick-startet) for å gå ut i tro: helbrede de syke, forkynne evangeliet, døpe i vann og i Den Hellige Ånd, og å gjøre disipler. Du vil motta solid bibelundervisning, og vi vil også gå ut i gatene i små grupper for å hjelpe å “kickstarte” deg.

I Apostlenes gjerninger leser vi at Gud brukte vanlige folk til å gjøre ekstraordinære ting. Kirken vokste raskt og troende ble fylt med Den Hellige Ånd. Disiplene forkynte, helbredet, satte fri og døpte mennesker i vann og i Den Hellige Ånd.

Apostelen Paulus understreker viktigheten av å handle i (overnaturlig) kraft: «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.»(1 Kor. 2: 4-5).

Dette var det “normale kristenliv” for en disippel av Jesus Kristus. Er dette livet fortsatt for oss i dag? Er vi som Jesu disipler fortsatt kalt til å gjøre det samme? Ja! Vi tror dette fortsatt  gjelder for oss i dag og for alle troende som ønsker å være en disippel av Jesus.

Program

Vårt seminar er et 3 dagers praktisk seminar med undervisning om disippelskap. Undervisningen vil være svært praktisk og vil omfatte å gå ut på gata, helbrede de syke og å forkynne evangeliet. Team-medlemmer fra The Last Reformation vil være med og instruere. Programmet er lagt opp slik:

Fredag

10:00: Undervisning

13:00: Lunsj / Outreach

19:00: Undervisning, vitnesbyrd og åpent møte for alle

Lørdag

10:00: Undervisning

13:00: Lunsj / dåp / Outreach

19:00: Undervisning, vitnesbyrd og åpent møte for alle

Søndag

10:00: Undervisning

13:00: Avslutning (Tid satt av til spørsmål / svar)

Click here to read the complete article