Segregeringsalarm

Fremskrittspartiet (FrP) slår alarm om en stadig mer segregert hovedstad. I Oslo er det fire drabantbyer der innvandrere – hovedsakelig fra Afrika og Asia – utgjør mer enn 60 prosent av befolkningen (saken er publisert i Klassekampen, men ikke på nett. Her fra Nettavisen).

Tallene, som ikke er publisert tidligere, viser at Haugenstua er delbydelen i Oslo hvor det er færrest etnisk norske. Her er 71,7 prosent av innbyggerne innvandrere, og 66,1 prosent er fra ikke-vestlige land. Rommen, Furuset og Fossum i Stovner og Alna bydeler har også en ikke-vestlig innvandrerandel høyere enn 60 prosent.

At tallene ikke er publisert tidligere er ikke riktig. HRS publiserte disse tallene i en rapport fra 2014, og ble den gang beskyldt for blant annet å “finne opp” begrepet delbydel. interessert er altså de blinde og døve som ikke ønsker å innse realitetene. Her følger et utdrag for befolkningsutviklingen på delbydelsnivå (kap.3.2, side 20ff):

Oslo kommune sin fordeling av innvandrerbefolkningen etter delbydeler viser at i 2013 fikk Oslo sin første bydel (Søndre Nordstrand) der norsk bakgrunn ikke lenger utgjorde flertallet.

Søndre Nordstrand hadde en innvandrerbefolkning på 50 prosent, mens samtidig var norsk bakgrunn i mindretall i 13 delbydeler. Dette er delbydeler i bydelene Gamle Oslo, i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Variasjonene er imidlertid betydelige mellom disse bydelene. Vi skal i det følgende se nærmere på hver av disse bydelenes delbydeler.

Gamle Oslo

For bydel Gamle Oslo, med syv delbydeler og en befolkning på totalt Skjermbilde 2016-06-01 10.46.11
46 290 personer, var det kun én delbydel som hadde flertall med innvandrerbakgrunn og det var Grønland.

På Grønland hadde 52,3 prosent innvandrerbakgrunn, herav 40,5 prosent med ikke-vestlig bakgrunn og 11,7 med vestlig bakgrunn.

Grønland ble tett fulgt av Nedre Tøyen og Enerhaugen.

Den «norskeste» delbydelen i Gamle Oslo var Kampen, der 74,8 prosent hadde norsk bakgrunn og 25,2 prosent innvandrerbakgrunn. Herav hadde 16,1 prosent ikke-vestlig bakgrunn og 9,1 prosent vestlig bakgrunn.

Omrent samme fordeling som Kampen hadde Vålerenga, Helsfyr og Lodalen.

Flytter vi oss til Groruddalen ser vi at også der er variasjonene betydelige. Groruddalen består av de fire bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna og huser til sammen 132 319 personer.

Grorud

I bydel Grorud, bestående av fem delbydeler og en befolkning på 26 888 personer, Skjermbilde 2016-06-01 10.48.29utgjorde innvandrerbefolkning til sammen 44,6 prosent. I alle delbydelene var det flertall med norsk bakgrunn. Det kan være at delbydelene Romsås og Grorud snart vil få en befolkning med norsk bakgrunn i mindretall, da innvandrerandelen her lå på henholdsvis 49,7 og 48,2 prosent.

Færrest med innvandrerbakgrunn i bydel Grorud var det på Nordtvet (38,1 prosent).

Gjennomsnittlig hadde 5,9 prosent av innvandrerbefolkningen for delbydelene i Grorud vestlig innvandrerbakgrunn, mens 44,1 prosent i snitt hadde ikke-vestlig bakgrunn.

De øvrige bydelene i Groruddalen (Bjerke, Stovner og Alna) hadde alle delbydeler med innvandrerflertall, men også for disse bydelene var variasjonene betydelige.

Færrest med innvandrerbakgrunn i bydel Grorud var det på Nordtvet (38,1 prosent).

Click here to read the complete article