Seksualforbrytelser bør føre til utvisning

Svenske politikere krever strengere straffer og vil gjøre det lettere å utvise innvandrere.

Personer som har begått seksuelle overgrep og søker asyl i Sverige må få avvist asylsøknaden og bli rask utvist fra landet.

Det skriver partileder Ebba Busch Thor og justispolitisk talsmann Andreas Carlsson i Kristendemokratene i et innlegg iSvenska Dagladet.

De to mener at utvisning også må bli en mye mer vanlig konsekvens for personer med oppholdstillatelse som begår de samme overgrepene.

– Det er de som ønsker å gjøre dette til et spørsmål om etnisitet. Det er det ikke. Det er et spørsmål om kultur og verdier. Vi har kjempet hardt de siste hundre år å bygge et likestilt samfunn. Vi er ikke der ennå, men kan ikke tillate at utviklingen går bakover. Vårt frie og åpne samfunn er basert på personlig frihet, vestlige humanisme og kristen etikk. Disse verdiene må ikke bare opprettholdes, de må forsvares, skriver de politikerne.

Hvis vi lykkes, kan vårt samfunn også være åpent for folk som flykter fra krig og elendighet, og som ønsker å skape en fremtid og sikkerhet i landet vårt i henhold til våre lover og verdier, fortsetter de.

Click here to read the complete article