Si nei til barn som søker asyl

Titusener av enslige barn sendes til Europa som asylsøkere. De er altså politisk forfulgt? Eller handler det om noe helt annet: økonomi? Hva med å sette barnets beste i front? Som selvsagt er å leve med sine nærmeste. Vi burde sette foten kontant ned og si nei til å behandle enhver asylsøknad fra barn. Da stopper denne kyniske utnyttelsen av de så mange vergeløse.

Jeg hørte et innslag på NRK radio i dag morges, og jeg kjente at logikken i hodet mitt gikk helt i krøll. Utgangspunktet var at fortvilte asylsøkende barn bedriver selvskading på asylmottak, og de forsvinner fra mottak. Angivelig skjer dette fordi – typisk unge afghanske gutter – gjøres kjent med at de sendes tilbake til hjemlandet når de er 18 år. Vergeforeningens styreleder, Hilde Krogh, forteller om barn som ikke ser en fremtid for seg selv, og som er engstelige og redde.

Umulig å stoppe barn i å flykte?

Slik forløp intervjuet:

– Forteller oss litt mer om hvem disse barna er?, sier programleder.

– Dette er stort sett afghanske gutter, og det er afghanerne som stort sett får midlertidig, tidsbegrenset opphold, og står i fare for å bli sendt tilbake når de blir 18 år, sier Krogh.

– Hva er hovedgrunnen til at det har blitt sånn, tror dere?

– Vi tror det har å gjøre med politikken, det vil si at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan blir vurdert som forholdsvis trygg. De fleste områdene vurderes som trygge. Rimelighetsvilkåret er fjernet, at det i henhold til utlendingsloven skulle være rimelig trygt å sende folk tilbake.

Hilde Krogh forteller videre at Afghanistan av «veldig mange» vurderes som utrygt. Programleder spør ikke om hvor mange av verdens land som er utrygge for barn, men om hva som kan gjøres for at barna på mottak i Norge kan få det bedre.

Svaret ligger åpent i dagen: Tidsbegrensede midlertidige opphold må opphøre. Det er «umenneskelige, rett og slett», sier Krogh, og fortsetter:

– Vi som verger føler dette direkte på kroppen. Vi blir jo i mange tilfeller de eneste barna kan henvende seg til.

Programleder undrer seg høyt: Hvis vi lar dem få opphold, så vil vel bare flere fristes til å komme?

– Ja, det har jo noe å gjøre med den verdenssituasjonen vi har akkurat nå. Det dreier seg om barn og unge som faktisk har grunner til å måtte flykte fra et land i krig og konflikt. Så man kan jo ikke stoppe dette. Det kan man ikke. Ikke sant, de fortsetter å flykte. Så ved å gi disse midlertidige tidsbegrensede tillatelsene så stopper man ikke den flukten.

Programleder: Vergeforeningen vil altså ha åpnere grenser?

Click here to read the complete article