Sjokkert over Tyrkias nye lov som tillater sex med barn

Tyrkias avgjørelse om å flytte den seksuelle lavalderen fra 15 til 12 år har satt sinnene i kok.

Det er helt hårreisende at det moderne Tyrkia i 2016 sier at det er helt ok at voksne har seksuell omgang med barn. Denne lovendringen kan ikke bli stående, sier politisk rådgiver i Amnesty Norge, Beate Ekeløve-Slydal.

Hun får støtte av Redd Barnas Line Hegna, som sier tyrkiske myndigheter nå gjør det enklere for dem som vil forgripe seg på barn.

Den nye loven gjør det farligere for barn som oppholder seg i Tyrkia, sier kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna.

I Tyrkia har den konstitusjonelle domstolen bestemt at den seksuelle lavalderen på 15 år skal avskaffes. Fra januar 2017 vil det bli lovlig å ha seksuell omgang med 12 år gamle barn dersom barnet samtykker.

Sjokkerende

Dette er en sjokkerende beslutning. Mens land som Tanzania og Gambia faktisk skjerper lovgivningen og gjør det tryggere for barn, så ser vi at et europeisk land som Tyrkia går i helt feil retning, sier Hegna.

Amnesty mener det er paradoksalt at Tyrkia var det første av Europarådets medlemmer som ratifiserte den europeiske konvensjonen mot vold mot kvinner.

Det var ikke de skandinaviske landene som var først ute, det var Tyrkia. Så kommer en lov som slår beina under alt dette, og som legitimerer vold og overgrep mot barn, sier Ekeløve-Slydal.

Sterke reaksjoner

Reaksjonen har vært mange på Tyrkias lovendring, og det er ikke uten grunn mener både Amesty og Redd Barna.

Jenter og barn blir fysisk skadd gjennom seksuell omgang med voksne menn. Vi vet også at barn som blir gravide har større sjanse for å dø under svangerskapet, sier Hegna.

Hun legger også vekt på at et forhold mellom en voksen mann og en liten jente aldri kan bli gjensidig, og i de tilfeller hvor barneekteskap inngås så vil jentene bli tatt ut av skolen.

Lovendringen kan ikke bli stående. Tyrkiske kvinnesaksforkjempere har sagt at de vil klage saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og jeg er ikke i tvil om at de vil finne loven i strid med menneskerettighetene, sier Ekeløve-Slydal i Amnesty.

Redd Barna og Amnesty forventer at det kommer et sterkt internasjonalt press på Tyrkia, og at reaksjonene vil bli lyttet til.

Click here to read the complete article