SJOKKSTUDIE: NITTISEKS PROSENT av overfallsvoldtekter begås av innvandrere

En omfattende undersøkelse av dommer utstedt mellom 2012-2017 viser en ekstrem overrepresentasjon av innvandrere blant seksualforbrytelser. Undersøkelsen oppgis å være et tilsvar på den svenske regjeringens motvillighet å gi BRÅ (Brotssförebyggande rådet) i oppdrag å offentliggjøre aktuell statistikk over kriminalitet utført av innvandrere.

Det er Joakim P. Jonasson som har publisert en såkalt medborgerstudie over seksuelle forbrytelser i Sverige i årene 2012-2017.

«I januar 2017 informerte daværende innvandringsminister Morgan Johansson (S) at regjeringen ikke ønsket å gi BRÅ i oppdrag å ta frem fersk statistikk over forbryteres nasjonalitet. Dette til tross for at det har gått over ti år siden den siste rapporten og Sveriges demografi har endret seg kraftig siden da. Regjeringens uvilje til å ta frem offisiell statistikk sådde inspirasjon til undersøkelsen jeg nå har gjennomført», skriver forfatteren i sitt forord.

(BRÅ – Brottsförebyggande rådet er en svensk statlig forvaltningsmyndighet som sorterer under Justitiedepartementet og har til oppgave å bidra til kunnskapsutviklingen innen det kriminalpolitiske området og fremme kriminalitetsforebyggende arbeid. ref. Wikipedia)


Nåværende Innenriksminister Morgan Johannson fra Socialdemokraterna nektet i sin tid som Justitie- og migrationsminister å føre noen form for statistikk over seksualkriminalitet begått av innvandrere som oppholdt seg i Sverige. (Foto: Frieord.no/Riksdagen.se).

Sammenlagt handler det om over fire tusen dommer som er detaljrikt omtalt på 80 sider. Undersøkelsen ble gjennomført i mai-september i år og gjelder nesten samtlige fellende dommer for seksualforbrytelser i perioden 2012-2017.

Det mangler data for tingrettene i Haparanda og Norrtälje ettersom de ifølge forfatteren nektet å samarbeide.

Domstolene i Sverige sletter elektroniske spor av dommer etter fem år, som betyr at de ikke kan finnes på nett, påpeker forfatteren. Derfor inneholder undersøkelsen i stort sett bare dommer fra andre halvdel av 2012. Samtidig savnes dommer fra det siste kvartalet av 2017, ettersom undersøkelsen ble gjort før dette.

  • Studien viser blant annet at personer med ikke-europeisk bakgrunn begår 84 prosent av de grove voldtektene. Svensker kommer først på fjerde plass, etter afghanere, irakere og somaliere.
  • To av tre grove voldtekter begås av asylsøkere eller menn som har fått oppholdstillatelse i Sverige.
  • Landsgrupper som ifølge studien har høyest faktor (Sannsynlighet) for å begå grov voldtekt er i rekkefølge algeriere, afghanere, tunisiere, marokkanere og palestinere.
  • 95.6  prosent av alle overfallsvoldtekter begås av menn med utenlandsk bakgrunn. Svenske menn med to innenriksfødte foreldre har bare begått 4.4 prosent av overfallsvoldtektene de siste fem årene.
  • «Det er uforståelige 541 ganger større risiko for at en algerisk mann begår en overfallsvoldtekt enn en svensk mann», hevder rapporten.
  • Ifølge studien begås 90 prosent av gruppevoldtekter av menn med ikke-europeisk bakgrunn og hver fjerde voldtektsmann som var endel av en gruppe er afghansk. Svenske menn med to innenriksfødte foreldre har kun begått 6.7 prosent av gruppevoldtektene de siste fem årene.
  • Afghanere dømte for seksualforbrytelser skal ifølge studien ha økt kraftig siden 2015. I 2017 er nesten hver tiende dømt for seksualforbrytelser afghansk.
  • «Til tross for en eksplosjonsartet mottakelse av syriske menn begår de drøyt en tredjedel så mange seksualforbrytelser som afghanere», står det i undersøkelsen.

Flest voldtektsmenn som har handlet i gruppe har blitt dømt i Ystad, Eksjø og Uppsala. Gøteborg er på 11. plass, Stockholm på 16. plass og Malmø på 21. plass.

Studien viser også at utlendinger fra ikke-vestlige land seksuelt krenker svensker i betydelig større omfang enn utlendinger fra Europa. I tidligere rapporter har det også kommet ut at det er nesten utelukkende etnisk svenske kvinner som blir voldtatt.

  • En majoritet av de som dømmes for prostitusjon, 57 prosent, er romfolk med bakgrunn fra Romania. Likeså er majoriteten av ofrene for prostitusjon, utenlandske kvinner fra samme land som halliken.
  • Undersøkelsen viser også at homovoldtekter nå utgjør en betydelig andel i antallet voldtekter som rapporteres inn til myndighetene. Samtidig er gruppevoldtekt mot menn nå den vanligste kategorien. 85 prosent av de som dømmes for gruppevoldtekt mot menn er afghanere.

Adopterte menn, uansett land, begår seksualforbrytelser i høyere utstrekning enn svensker, men også i forhold til ikke-adopterte fra samme landsgruppe.

Andelen svenske menn med to innenriksfødte foreldre dømte for seksualforbrytelser har, i proporsjon til andre grupper, minsket siden 2013 og sunket kraftig de siste to årene. Svenske menn er kun overrepresentert i tre kategorier; kjøp av seksuell handling av barn, barnepornografi og utnyttelse av barn for seksuell posering.

Lignende statistikk og mørklegging i Norge

Frieord har skrevet om hvordan blant annet politiet i Oslo nekter å gå ut med informasjon om overfallsvoldtekter utført i hovedstaden.

Click here to read the complete article