Skjult opptak i danske moskeer. Noe å lære for Norge?

TV2s program med skjulte kamera i åtte moskeer har utløst en jordskjelv i dansk offentlighet. Og debatten er langt fra over. Kvinnen som tok på seg skjult kamera, Fatma, kommer nå med bok om hvordan hun opplevde de tre månedene undercover. Fatma kommer fra «et strengt shariakontrollert samfunn», og er selv ikke troende lenger. Det som gjorde sterkest inntrykk på henne var undervisningen i moskeer og koranskoler. Hvordan «de underviser og indoktrinerer elevene sine til å forstå verden på en bestemt måte». Dette har stor relevans for norsk debatt.

Jeg har ment det i mange år: Undervisningen som foregår overfor barn i koranskoler knyttet til moskeer i Norge, tåler neppe dagslys. Ideologien til en av forrige århundrets fremste islamister, pakistaneren Maududi, lever i beste velgående i Islamic Cultural Centre. Jeg ville blitt svært overrasket om ikke hans ånd reflekteres i koranskolen for barna der. De skyves nok bort fra frihetsverdiene våre. Et annet eksempel er Tawfiiq-moskeen der Profetens Ummah er hjemmehørende. Tawfiiq følger antakelig shafi-skolen da denne moskeen er startet opp av somaliere. Når man kan gifte bort en narkoman kvinne gjennom verge og mobiltelefon til en internasjonalt etterlyst jihadist, hva skal man da tro om undervisningen i moskeens koranskole for barn og hvilken ideologi det rådføres i på bakrommene?

«Fatma» (og «ektemannen» «Muhammed») har gjort en historisk jobb i Danmark, og skal etter hva jeg har fått med meg siste tiden ha forlatt landet nå. Men på fredag lanseres en bok der hun forteller om sine opplevelser ved å ta på seg skjult kamera og gå under cover i moské-Danmark. Som vel alle vet nå, var resultatet i Danmark som i opptak og dokumentarer i andre land (Storbritannia,Undercover Mosque, og Norge, både TV2 i 2000 og opptakene Jeanette og jeg tok sammen og publiserte i Dagbladet i 2002)  at imamer typisk har et tolerant ansikt utad og et «sharia-ansikt» innad.

Merk at Jeanette sine opptak var knyttet til imam Nehmat Ali Shah, som senere avslørte selv sitt «spesielle» jødesyn, og nå nylig var sentral i demonstrasjonen til støtte for han som drepte guvernøren i pakistanske Punjab grunnet angivelig blasfemi.

«Fatma» har fortalt om sine opplevelser til forfatteren Marie-Louise Toksvig i boken UNDERCOVER. Jeg var Fatma i Danmark, skriver Extrabladet.

Fortællingen ‘UNDERCOVER – Jeg var Fatma i Danmark’ begynder med, at bogens hovedperson bliver kontaktet af journalisten bag dokumentaren. ‘Fatma’ er kritisk, da hun ikke ville bidrage til dokumentaren, hvis hun hermed blev medvirkende til at skabe et generaliserende billede af islam.

‘Jeg er helt bevidst om retorikken og holdningerne på den yderste højrefløj, der bruger enhver kritisk historie om muslimer og moskeer, islam og islamisme som ammunition mod indvandrere over en bred kam. Det har jeg absolut intet ønske om at medvirke til’.

‘Tværtimod er det efter min mening i høj grad nødvendigt at nuancere den debat, der er blevet så polariseret, at venstrefløjen på sin side er tilbøjelig til helt at afvise enhver kritik af noget, der måtte have med islam at gøre. Det er i min optik kujonagtigt, for der er bestemt grund til at være kritisk. Spørgsmålet var bare, om en tv-station i Danmark kunne og ville løfte opgaven sagligt og fordomsfrit’, fortæller hun til Marie-Louise Toksvig i bogen.

Click here to read the complete article