Soheila Fors: Sverige riskerar att klyvas i två – den ena delen är islamistisk

Debattören: Framför mig ser jag en jugoslavisk situation utvecklas med splittring av landet i isolerade enklaver.

Sedan 1980-talet har 2 miljoner människor flyttat till Sverige. Idag är var femte innevånare i landet antingen född utomlands eller av två utländska föräldrar. Vi är många och vi kommer att förändra Sverige för alltid men på vilket sätt?

Kommer Sverige att bli mer slutet och kontrollerande eller mer öppet och fritt? Kommer landet att bli mer demokratiskt eller mer autoritärt? Kommer kvinnor att få leva i frihet eller kommer deras liv att inskränkas? Framtiden är inget obevekligt öde utan en verklighet som vi skapar idag och bygger vidare på.

Det finns många tecken att oroas över. En av de allra mest skrämmande är delningen av vårt samhälle i minst två helt oförenliga delar. Framför mig ser jag en jugoslavisk situation utvecklas med splittring av landet i isolerade enklaver.

Drivande i utvecklingen är två motsatta krafter. Dels är det sekulariseringen och relativiseringen av värderingar i det gamla Sverige. Dels är det den wahabitiska väckelse som går över hela den sunnimuslimska världen, även över våra förorter.

Jag kommer inte att skriva om alla de som flyttat till vårt land och gör en fantastisk insats nu när krigsbarnen, fyrtiotalisterna eller ”jätteproppen Orvar” lämnar arbetslivet och börjar belasta hälsovård och social omsorg. Jag har inte glömt dem som kör våra taxibilar, städar och jobbar i vården. Jag är ju en av dem och vi är bra för Sverige! Men nu vill jag rikta din blick mot deras fiende:

Det som oroar mig är den muslimska fundamentalistiska väckelse som stjäl framtiden, hoppet och friheten från de nyanlända. Efter att den förött sitt hemland och gjort det fattigt, förtryckande och obeboeligt, förföljer den religiösa fanatismen nu sina offer till det nya landet. Som en vargflock som tagit sig in i fårhagen kannibaliserar den på människors frihet och trygghet.

Den rövar barnen och ungdomarna från familjen och fyller deras sinnen med undergång och utanförskap. Kvinnor tvingas till ofrihet för att inte anses vara tillgängliga för en ideologi som kallar övergreppen på otrogna och avfälliga för en gudstjänst. Vargarna kom inte med trygghet och fromhet som de själva hävdar. De kom med kontroll och fruktan.

Om du som svensk reagerar när nu ser män i traditionell muslimsk klädnad på väg till moskén på fredag så är det inget mot de känslor det väcker hos främst invandrarkvinnor. Hur jag vet? Jag är född i den miljön. Jag var med när fundamentalismen tog över ett land. Vi som kommer från Mellanöstern vet vad de vill. Vi kan deras program och absolut inget har förändrats.

Samma svarta revolution som förödde allt när islams guldålder gick under i Baghdad på 700-talet, förödde Iran på 1970-talet och drog fram i Acheprovinsen i Indonesien och i Syrien på 2000-talet.

Den som ser islamismen som ett hot mot Sverige ska alltså veta att den ses som ett ännu större hot för de invandrare som bor i våra förorter. Det största hotet riktas mot kvinnorna, alltid mot kvinnorna. Den egendomligaste av allianser verkar ha uppstått mellan islamismen och feminismen.

Fast de borde vara varandras fiender förenas de än så länge i ett gemensamt hat mot den vite mannen. Det liknar den allians kommunister, demokrater och islamister hade mot shahen av Iran. De var såta bröder bundna av ömsesidiga löften så länge islamismen behövde kommunisterna och demokraterna. Sedan när den striden var vunnen vändes knivarna mot oss.

När islamismens program för att bygga ett teokratiskt samhälle, sharia, lanseras i en ny kultur så handlar det alltid om samma frågor: Begränsning av kvinnors frihet, könsåtskillnad, religiös polis (ofta självutnämnd) som kontrollerar efterlevnad av regler och indoktrinering av unga. (Under mitt arbete i Kurdistan fick regeringen en stor donation från Saudiarabien till skola och lärare. Alla var naturligt glada för gåvan tills resultaten visade sig. Skolan var en madrassa som indoktrinerade barnen till fundamentalister. Skolan stängdes naturligtvis och lärarna sändes tillbaka.)

I vårt arbete i Tehusen runt om i Sverige, i Sveriges största skyddade boende för människor utsatta för hedersvåld och inte minst i min mejlkorg får jag dagliga bevis på att precis samma mönster håller på att etableras i Sverige.

Vad ska vi då göra för att hejda vågen?

En stor svårighet är det som jag började inlägget med, att vårt samhälle driver isär. Ett rikt vitt individualistiskt, gudlöst samhälle som liknar Sodom och Gomorra i islamisternas ögon har svårt att kommunicera med en fattig islamistisk, religiös, moralistisk gruppkultur. Svensk integration försöker förena olja och vatten. Det är ett närmast omöjligt projekt.

Lyckas vi inte överbrygga klyftan är uppbyggnaden av ghetton, reservat skilda från det svenska samhället den enda möjligheten. Om inte det skulle skörda så många offer bland kvinnor och flickor så skulle vi bara låta saker ha sin gång. Vill de ha utanförskap i Seved så låt dem hållas!

Bygg murar runt deras värld och låt dem sköta sig själva. Låt dem bara komma ut mot uppvisade av pass eller id-kort. Men är det här ett Sverige vi verkligen vill ha? Vill vi inte ha ett öppet samhälle där alla har rum?

Vi måste ha klart för oss att det här är en ideologi vi möter och ideologi bekämpas främst inte med arbete och bostäder. Den bekämpas med motbilder, med andra ideologier. Jag vill här lansera ett koppel förslag att fundera vidare på. Varsågoda, ta för er och pröva hur det verkar:

– SFI, Samhälls- och Religionskunskapen ska ha de bästa lärarna. Dessa tjänster är inga avstjälpningsplatser för mindre dugliga. Tjänsterna ska tillsättas med de bästa pedagogerna som får lön därefter. De för det ideologiska samtalet i klassrummen och de får ta kulturkrockarna. De bygger broar i landet.

– Avprogrammeringsprogram av samma slag som funnits för medlemmar i kontrollerande sekter ska erbjudas unga människor som radikaliserats av hatkulter. De måste kompletteras med program för identitetsskydd och flytt till annan ort.

– Polis måste få resurser att ta tillbaka förorterna. I väntan på dom får inte kriminella friges utan de måste kunna hållas häktade till deras sak prövats. Det finns kriminella utan någon som helst identifikation med vårt samhälle som helt enkelt måste lyftas ur samhället under långa fängelsestraff. I fängelset ska de erbjudas liknande avprogrammering som ovan.

– Uppehållstillstånd måste vara villkorade. De som lever i enlighet med svensk lag har absolut inget att frukta.

– Kanske måste vi införa en medborgarförsäkran liknande det amerikanska pledge to the flag var man lovar att respektera mänskliga fri- och rättigheter.

– SFI ska börja dag ett i landet.

– Kvinnorna ska få ett särskilt stöd till egenmakt och integration. Att gå SFI ska vara villkor för uppehållstillstånd, naturligtvis med vissa hälsomässiga undantag.

– Skolinspektionen bör med språkkunnig personal oaviserat inspektera undervisningen på muslimska friskolor.

Click here to read the complete article