Søker asyl for å selge narkotika

Mange søker asyl for å begå kriminalitet i Norge. Nå er det på tide med flere lukkede asylmottak, sier Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold.

Jeg har stor respekt for de som kommer til Norge og trenger beskyttelse. Men jeg har ikke noe særlig respekt for de som kommer hit for å begå kriminalitet og misbruke asylinstituttet, sier Sjøvold til NRK.

Han sier at politiet i hovedstaden bruker store ressurser på gatekriminalitet begått av folk som har søkt beskyttelse i Norge. Daglig tar de asylsøkere for salg av narkotika eller annen kriminalitet. Ofte blir samme person tatt flere ganger.

Lukkede mottak

– Den nye regjeringen går inn for flere lukkede asylmottak. Hva synes du om det?

Det tror jeg kan være en god løsning, slik at de som skal transporteres ut av landet sitter i et lukket mottak mens de venter på å bli sendt ut.

Utlendinger står for en stor del av kriminaliteten som begås i Oslo. Målt i folketall er Grønland politistasjons område et av landets største. Av de pågrepne er omlag 60 prosent utenlandske statsborgere. Ifølge en rapport fra statsadvokaten i Oslo, har en stor del av dem ikke lovlig opphold i Norge, eller de er asylsøkere som ikke oppholder seg på asylmottak.

Click here to read the complete article