Søker asyl fra asylmottakene

Kvinnelige asylsøkere i Tyskland utsettes for så mange overgrep og vold på asylmottakene at de må søke beskyttelse på krisesentrene. Bare i og rundt Stuttgart ble det ifjor registrert 105 voldtekter, overfall og ran av kvinner og 77 mot barn i asylmottakene. De lokale myndighetene innrømmer at antallet saker som ikke er meldt er «signifikant høyere».

Kvinnene som blir utsatt for overgrepene kommer hovedsakelig fra Syria, Afghanistan og Irak ifølge et tysk nyhetsbyrå.

Eksperter sier at en del av problemet er at mennene ikke kan akseptere den friheten som deres koner, døtre og søstre får når de flytter til Vesten. Likestillingen er ikke en positiv ting for disse mennene og kursing kommer ikke til å endre på den holdningen.

Only recently a Syrian man was jailed for life for attempted murder after throwing his three small children from the first floor window of his asylum accommodation because he was angry at the ‘independence’ his wife had displayed since arriving in Germany.

I delstaten Sachsen-Anhalt har 20 krisesentre åpnet sine dører for ofrene for familievold på mottak. Men andre steder er krisesentrene allerede fulle og de må avvise de asylsøkende kvinnene og barna. Man antar at det da heller ikke er plass til tyske ofre for familievold pådisse krisesentrene ettersom plassene fylles av nyankomne asylsøkere.

Click here to read the complete article