Stig är flykting i sitt eget hemland

Stig har bott nästan hela sitt liv i Högfors i norra Västmanland. Sen unga år har han sysselsatt sig i skogen. Djuren och skogen har alltid varit en del av hans liv. För några år sedan slogs hans liv i spillror då bulgarer invaderade hans by. Nu flyr han till sin dotter i Stockholm.

I flera år har kriminella bulgarer trakasserat de boende i den lilla orten Högfors. Polisen, kommunen och andra myndigheter har ignorerat ortsbornas vädjan om att göra något åt det hela. De boende blir mer och mer desperata och de har på orten talat om att starta medborgargarden för att upprätthålla säkerhet och ordning. De boende menar att polisen har misslyckats med att upprätthålla den grundläggande tryggheten.

Bulgarerna påstår att de är i samhället för att plocka bär. Men de ses antingen tigga i de omkringliggande städerna eller köra omkring med sina bilar fulla med skrot. De begår också småbrott i området.

Flera medier har rapporterat om situationen för de boende i HögforsNya Tider och SVT:s Uppdrag Granskning har tidigare rapporterat om vad som pågår. Trots detta händer ingenting. Polisen säger att de inget kan göra eftersom EU-regler tillåter bulgarer att röra sig mellan länder och att det hela försvåras av att de saknar ID-handlingar.

Stig är en av många ortsbor som upplever situationen som så extrem och hotfull att han nu valt att lämna bygden.

– Det går inte att bo kvar. De har tagit över samhället. Det kommer busslaster med bulgarer, berättar Stig för Avpixlat. Vad har de att göra här mitt i vintern, undrar Stig, det finns inga bär att plocka nu.

På bara några år har bulgarerna fullständigt förstört den lilla byn. Det är fullt av skräp och sopor överallt, berättar Stig. Förutom att stöka ner så använder de gator och skogen som toaletter. Det går inte längre att gå i skogen. Vart man än går så trampar man i högar av mänsklig avföring, säger Stig upprört.

I november kände han att det fick vara nog. Hoten, den sviktande hälsan och otryggheten gjorde att han packade sina tillhörigheter och flydde till sin dotter som bor i Stockholmstrakten.

Click here to read the complete article