Stor demonstrasjon i Oslo mot TISA/TTIP – Dekkes ikke av Norsk media

I går gikk demonstrasjonen mot TISA/ TTIP av stabelen i Oslo og media har glimret med sitt nesten totale fravær av dekning av begivenheten. NRK ytring publiserte nettopp en artikkel om temaet, uten å nevne gårsdagens demonstrasjon. TISA/ TTIP er såkalte frihandelsavtaler, som innebærer dypere økonomisk integrasjon på tvers av landegrensene. Avtalene har fått kritikk fra mange hold dels fordi de har vært forsøkt holdt hemmelige og dels fordi flere mener at de utgjør en eksistensiell trussel mot egne land sin suverenitet og uavhengighet.

Avtalene innebærer overnasjonale domstoler som skal vurdere om myndighetene krenker internasjonal lov. Hvis svaret er ja, så kan store internasjonale selskap kreve erstatning. Dette vil i praksis si at Norge gir opp enda mer suverenitet enn vi allerede har gjennom EØS avtalen.

Click here to read the complete article