Store statsmenns seriøse svar

Vi europeere bør være dypt takknemlige for at vi blir regjert av store statsmenn som vet å håndtere en krise med beslutningsdyktighet og verdighet.