Svalbard får moske

Den norske øygruppen Svalbard har nå fått klarsignal for å bygge verdens nordligste moske. Moskeen skal ligge i Longyearbyen og vil ha plass til rundt 200 mennesker. Prosjektet har vært på planleggingsstadiet siden tidlig 2000-tall, men man har ikke hatt finansieringen i orden før nå. Det er mannen bak moskeen i Tromsø, Hamad Al Gamas, som har sikret pengene for prosjektet.

Tromsø må nå se seg slått i tittelen om byen som har “Verdens nordligste moske”. Den tittelen går nemlig snart til Longyearbyen på Svalbard.

Etter en nesten 15 år lang prosess, har den muslimske Alnor-stiftelsen i Tromsø nå fått klarsignal til å starte byggingen av en moske i arktis. Det er forretningsmannen Hamad Al Gamas som har stilt økonomisk garanti for byggeprosjektet.

Gamas har gitt stiftelsen Alnor Senter i Tromsø beskjed om at pengene er på vei. Det skal dreie seg om 11.5 millioner kroner i første omgang, og så et tilskudd på 5 millioner når alle planene er godkjente og byggingen har begynt.

Moskeen vil ha en forholdsvis lav og moderne profil uten tårn og ha plass til ca. 200 besøkende. Det er den tidligere imamen i Alnor senter som allerede denne sommeren vil være på plass i Longyearbyen for å overse arbeidet og samarbeide med lokale myndigheter.

Som følge av dette søker nå Alnor Senter en ny imam til sin moske i Tromsø.

Det var samme finansmann som sørget for at Tromsø og Alnor stiftelse fikk sin moske i Tromsø i 2010.

NRK: Bygger arktisk moske

Arbeiderpartiet støtter byggingen

Eduardo da Silva som har sittet i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Tromsø, reagerer positivt da han får høre om planene for en moske på Svalbard:

– Vi var positive til en moske i Tromsø i 2010 da Alnor søkte, og har samme innstilling denne gangen også. Longyearbyen er en mangfoldig by med folk og etnisiteter fra alle deler av verden. En moske vil bare forsterke den internasjonale profilen til Longyearbyen som et sted der alle er velkomne.

NRK: 20 millioner til moske i Tromsø

Vil ligge lenger nord enn Svalbard kirke

Et av de ømtålige punktene i søknaden til norske myndigheter har vært at tomten ligger nordligere enn Svalbard kirke og dermed vil gjøre moskeen til verdens nordligste gudshus.

D

SVALBARD KIRKE: Verdens nordligste kirke får snart besøk av verdens nordligste moske. Ifølge Alnor senter i Tromsø vil første spadetak komme våren 2017. Ferdigstillelse vil være høsten 2018.

Svalbard kirke så dagens lys i 1921, men måtte bygges opp igjen etter andre verdenskrig etter å ha brent ned. Kirken som står der idag ble oppreist i 1957.

Biskopen i Nord-Hålogaland som har ansvaret for Svalbard kirke, mener at moskeen vil bli et fint tilskudd til Svalbard, som har slitt med befolkningsreduksjon i lenger tid etter at flere av gruvene har blitt lagt ned.

– Vi ønsker mer liv og aktivitet på Svalbard. En moske vil gjøre øygruppen mer attraktiv for muslimer, ikke bare fra Norge, men også fra Russland.

ABC Nyheter: Miljøpartiet De Grønne ønsker asylmottak på Svalbard

På spørsmålet om hva han synes om at moskeen skal ligge nordligere enn kirken svarer biskopen følgende:

Click here to read the complete article