Svensk forsker: – Listhaug har rett

– Jeg kvier meg over å stille på Listhaugs side. Men dette er noe som bare skjer i Sverige, og ikke i andre sammenlignbare land, sier kriminolog og viser til en fersk studie.

Kriminolog Manne Gerell ved Malmö högskola har forsket på omfanget av vold i Sverige hvor det brukes granater og skytevåpen.

– I den ene studien ser vi på utviklingen av skytevåpen-vold. Studien viser at det har økt sakte, men sikkert på 1990-tallet og økt mye de siste årene. Spesielt blant unge menn fra 15 til 29 år. De er både offer og gjerningsperson. Vi sammenligner også antall skyteepisoder med dødelig utfall med andre land som Norge, Danmark og Tyskland, sier Gerell til Nettavisen.

«Svenske tilstander»
Studien viser at det er fem ganger så mange skytinger med dødelig utfall i Sverige, i forhold til innbyggertallet, sammenlignet med land som Norge, Danmark og Tyskland.

Tallet gjelder for hendelser knyttet til aldersgruppen 15 til 29 år. Hvis man tar med alle skytinger med dødelig utfall, ifølge Gerell, ligger Sverige cirka 2,5 ganger høyere enn Norge.

Antall skyteepisoder i Sverige i storbyene Malmø, Stockholm og Gøteborg har økt fra 205 skyteepisoder i 2013 til 251 skyteepisoder i 2016. I 2016 var det 30 skytninger i Sverige med dødelig utfall.

– Det er bare Sverige som har hatt denne økningen, og det er mye høyere enn i Norge, hvor det ikke har vært noen økning, og Danmark og Tyskland. Som dere sier i Norge, så er det «svenske tilstander» her. Det er noe i Sverige som man ikke finner i andre sammenlignbare land. Dette er spesielt for Sverige, sier han.

Gerell understreker at selve forskningsresultatet ikke er publisert ennå, men at studien er ferdig. Studien har blitt omtalt i flere svenske medier.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) bruker uttrykket «svenske tilstander» titt og ofte.

Listhaug har fått mye kritikk og blitt anklaget for å drive med skremselspropaganda når hun snakker om «svenske tilstander».

Gerell mener hun har grunnlag for å bruke begrepet.

– Så du er enig med at det er riktig å bruke begrepet «svenske tilstander», Gerell?

– Jeg kvier meg over å stille på Listhaugs side. Men dette er noe som bare skjer i Sverige, og ikke i andre sammenlignbare land.

Click here to read the complete article